Kollokviegruppe for N2–studenter ved Lovisenberg diakonale høyskole

Publisert 16. April 2021, 10:57

Sist oppdatert 31. Mars 2023, 15:04

Om prosjektet

Hensikten med å danne en kollokviegruppe for N2 studenter er å skape en møteplass og tilrettelegge en læringsmetode som kan styrke N2-studentenes sykepleiefaglige og norske språkutvikling, både skriftlig og muntlig. Vi ønsker samtidig å undersøke N2-studentenes erfaringer av å være sykepleierstudenter i en norsk kontekst for å bedre tilrettelegge læringsaktiviteter for denne studentgruppen. 

Oppstart av prosjektet i November – 2020, pga. Pandamien har det vært vanskelig å holde prosjektet aktivt.

Design/forskningsmetode

Narrativ forskningsmetode med syv Individuelle- og fire gruppeintervju.

Prosjektansvarlige
 

Phuong Thai Minh Tran

Phuong Thai Minh Tran

Høgskolelektor

Samarbeidspartnere

Siren Eriksen

Siren Eriksen

Professor
Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent