Matglede for eldre

Publisert 16. April 2021, 10:57

Sist oppdatert 9. April 2021, 13:46

Om prosjektet

Demenssykdom påvirker evnen til å klare seg selv i dagliglivet, og matinntaket går ofte ned hos personer med demens. Personer med demens har derfor en stor risiko for underernæring. Demenssykdom fører ofte til nedsatt oppfattelse av kontraster, og bevisst bruk av kontrastfarger og god lyssetting har vist seg å kunne ha en positiv innvirkning på matinntak. Resultater fra et fåtall studier peker på potensialer i bruk av sterke farger på service for å øke kontrastoppfattelsen og dermed bidra til økt mestring i måltidsituasjonen for personer med demens. 

Prosjektets hovedhensikt er å undersøke/utforske hvorvidt bruken av et spesielt utformet servise bidrar til mestring og trivsel i spisesituasjonen, samt opprettholdelse av/bedret ernæringstilstand hos personer med demens i langtidssykehjem

Design/forskningsmetode

Ulike metodiske tilnærminger

Delprosjekter(er)

  1. Sykepleiestudenters erfaringer med å delta i et forskningsprosjekt og om/hvordan dette bidrar til læring.
  2. Ansattes erfaringer med å delta i et forskningsprosjekt og om/hvordan dette bidrar til kompetanseutvikling.

Prosjektansvarlig

Gerd Sylvi Sellevold

Gerd Sylvi Sellevold

Dosent

Samarbeidspartnere

Avdelingssykepleier Trine Søndergaard Skov, Bjønnesåsen sykehjem, Færder kommune.

Glasskunstner Maud Gjeruldsen Bugge, Hadeland Glassverk.

Siren Eriksen

Siren Eriksen

Professor
Caroline  Farsjø Aure

Caroline Farsjø Aure

Førsteamanuensis