Thriving at work, health literacy and person-centred care

Publisert 16. April 2021, 10:57

Sist oppdatert 20. Januar 2023, 16:56

Om prosjektet

Prosjektet er i en planleggingsfase, med oppstart 2021/22. Prosjektet er en studie med fokus på helsepersonell på sykehus og sykehjem. Det er en videreføring av mitt doktorgradsarbeidet som avsluttes vår 2021 med tittel: Job satisfaction and person-centred care in nursing homes - A study exploring staff job satisfaction in nursing homes in relation to person-centredness of care and the environment and to working in a person-centred way.

Design/forskningsmetode

Studiet vil bruke statistiske metoder til å validere spørreskjema og undersøke sammenhenger.

Prosjektansvarlig

Tove Karin Vassbø

Tove Karin Vassbø

Førsteamanuensis og studieleder MEVU

Prosjektmedarbeidere/samarbeidspartnere

Ådel Bergland

Ådel Bergland

Professor
Marie Hamilton Larsen

Marie Hamilton Larsen

Professor