Utvikling av rollen som avansert klinisk allmennsykepleier i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Publisert 16. April 2021, 10:57

Sist oppdatert 9. April 2021, 13:28

Om prosjektet

Rollen som avansert klinisk allmennsykepleier er en ny rolle i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge og skal bidra til økt kompetanse for å ivareta pasienter med komplekse og sammensatte lidelser. Rollen etableres på bakgrunn av et initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet og understøttes med Forslag til nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, samt forslag om spesialistgodkjenning for kandidater som har gjennomført masterstudiet. Internasjonalt svarer rollen som «Nurse practitioner» i stor grad til den norske rollen som avansert klinisk sykepleier. 

Studiens hensikt 

Studiens hovedhensikt er å utforske hvordan studenter i avansert klinisk allmennsykepleie former rollen i løpet av studieforløpet. I tillegg er hensikten å utforske hvilke roller de videreutvikler og former i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og hvordan deres ledere forstår den avanserte kliniske allmennsykepleierens rolle og funksjon etter at de har vært en del av teamet/organisasjonen i minst et år.

Design og metode

Design: 

Prospektiv longitudinell studie

Utvalg:

  1. Sykepleiere som begynte på masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie høsten 2020 ved LDH.
  2. Lederne til studentene på det arbeidsstedet de arbeider første året etter avsluttet utdanning.

Datainnsamlingsmetoder:

Fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer. I studien følges utvalg 1 gjennom det tre-årige studieforløpet og til de har hatt en rolle som avansert klinisk allmennsykepleier i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i minimum 1 år.

Utvalg 2 intervjues når de har vært ledere for allmennsykepleierne etter minimum et år i rollen som avansert klinisk allmennsykepleier.

Status i prosjektet

Første fokusgruppegruppeintervju med 4 grupper ble gjennomført høsten 2020.

Prosjektansvarlige 
 

Ådel Bergland

Ådel Bergland

Professor
Marie Hamilton Larsen

Marie Hamilton Larsen

Professor
Adelheid Hummelvoll Hillestad

Adelheid Hummelvoll Hillestad

Førsteamanuensis