Hvordan komme i gang med virtuelle refleksjonsgrupper

Publisert 15. Oktober 2020, 10:37

Sist oppdatert 19. Februar 2021, 11:29

Basert på tilbakemeldinger fra både studenter, lærere og praksisveiledere har vi utviklet læringsdesignet slik at studenter blir aktivert og ansvarliggjort i læringsaktiviteten ved å delta i faglige diskusjoner om et konkret case.

Vi har et ønske om å dele prosjektet, slik at andre sykepleieutdanninger eller andre profesjonsutdanninger kan anvende læringsdesignet som en del av sine praksisstudier. Derfor er det laget informasjon og dokumenter som kan gjøre implementering av virtuelle refleksjonsgrupper systematisk og enkelt.

For å inkludere utdanningsløp på ulikt nivå og taksonomi, har vi utviklet to versjoner. I den første og originale versjonen stilles det høyere krav til kritisk vurdering av forskningsartikkel opp mot utvalgt case fra praksis:

Prosjektleder

Marianne Trygg Solberg

Marianne Trygg Solberg

Programkoordinator og førsteamanuensis

Prosjektmedlem

Ørjan Flygt Landfald

Ørjan Flygt Landfald

Pedagogisk rådgiver