Lovisenberg diakonale høgskole har et aktivt forskningsmiljø.