Informasjon om tiltak - koronavirus

På denne siden finner du oppdatert informasjon om LDHs håndtering av situasjonen med koronavirus. Vi følger stadig situasjonen tett og gjør det som er mulig for å ivareta studenter og ansatte best mulig.

Smittevernveileder Klinisk læringslab (KLL), covid-19

Smittevernveileder for KLL må følges for virksomhet i Klinisk læringslab.

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Publisert 11. Mars 2020, 21:48

Sist oppdatert 21. Juni 2022, 14:12

Velkommen til LDH

Et særlig velkommen til studenter som har startet utdanningen sin under koronasituasjonen, og til ansatte som har begynt under pandemien. Nå gjenreiser vi arbeidsfelleskap og læringsmiljø på LDH!

De nasjonale anbefalingene om smittevern ligger til grunn. Slik vil vi inntil videre praktisere smittevern ved LDH:

  • Vaksiner deg
  • hold deg hjemme om du er syk
  • praktiser god håndhygiene
  • bruk selvtest om du har koronasymptomer

Bruk sunn fornuft og vurder hvordan du praktiserer avstand i det offentlige rom. Det er OK å bruke munnbind, men det er ikke et krav.

Undervisning foregår som normalt og alle sitteplasser kan tas i bruk. Digital undervisning er fortsatt et tilbud ved teoriundervisning til de som ikke kan møte fysisk.

LDH tilbyr nå gratis selvtester til studenter og ansatte. Selvtest-kit kan hentes ved resepsjonen i åpningstiden, maks to tester per person. 

Retningslinje for Klinisk læringslab vil bli oppdatert så snart som mulig.

Eksamen følger vanlig semesterplan.

Denne oppdaterte retningslinjen settes i verk fra mandag 14. februar.

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.