Informasjon om tiltak - koronavirus

På denne siden finner du oppdatert informasjon om LDHs håndtering av situasjonen med koronavirus. Vi følger stadig situasjonen tett og gjør det som er mulig for å ivareta studenter og ansatte best mulig.

Veileder for smittevern

For å oppholde seg på høyskolen må man også ha gjort seg kjent med smittevernveilederen.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no

Publisert 11. Mars 2020, 21:48

Sist oppdatert 20. August 2021, 10:42

Høstsemesteret 2021

Høyskolen er åpen for studenter, og undervisningen planlegges med delvis digital og stedlig gjennomføring i høstsemesteret, hvis ikke endringer i den nasjonale smittesituasjonen tilsier noe annet.

Husk at du må gjøre deg kjent med innhold og råd i smittevernveilederen før du oppholder deg på høyskolen.

Hurtigtesting for LDH-studenter

Det er tilbud om hurtigtesting til koronasertifikat i forkant av fadderarrangementene i uke 33 for LDH-studenter. Les mer og se åpningstider her.

Vaksine til studenter i Oslo

Hvis du er student i Oslo og ikke har fått vaksine, kan du registrere at du vil ta vaksinen eller benytte deg av drop-in tilbudet. Dette er ekstra viktig dersom du ikke har folkeregistrert adresse her. Oslo skal vaksinere alle som oppholder seg her.

Har du fått dose 1 i din hjemkommune, kan du nå få dose 2 i Oslo. For at du skal kunne få dose 2, må du registrere deg her, slik at Oslo kommune kan ta kontakt med deg når du har fått tildelt vaksinetime.

Grunnleggende og forebyggende tiltak gjelder fortsatt: 

Vi ber alle ta egen og andres helse på alvor, holde fysisk avstand og utføre god håndhygiene, samt følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for å holde seg oppdatert på råd til helsepersonell og til befolkningen for øvrig.

Kunnskapsdepartementet har på denne siden samlet spørsmål og svar om koronavirus til studenter i Norge.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no