Informasjon om tiltak - koronavirus

På denne siden finner du oppdatert informasjon om LDHs håndtering av situasjonen med koronavirus. Vi følger stadig situasjonen tett og gjør det som er mulig for å ivareta studenter og ansatte best mulig.

Smittevernveileder Klinisk læringslab (KLL), covid-19

Smittevernveileder for KLL må følges for virksomhet i Klinisk læringslab.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no

Publisert 11. Mars 2020, 21:48

Sist oppdatert 4. Januar 2022, 12:54

Grunnleggende tiltak:

  • Hold deg hjemme om du er syk, selv med milde symptomer
  • Hold avstand: respekter “meteren”
  • Bruk munnbind om du ikke kan overholde meteren
  • Bruk munnbind ved ferdsel i fellesområder som biblioteket, kantinen og korridorene
  • Bruk munnbind ved aktiviteter og undervisning der >1 meters avstand ikke er mulig
  • Vurder om du kan begrense antall nærkontakter
  • Ivareta god håndhygiene

Hva betyr nye smitteverntiltak på LDH?

Regjeringen kunngjorde i pressekonferanse 23. desember 2021 ytterligere tiltak for å gjenvinne kontroll med smittespredningen. Kunnskapsdepartementet viser til at de nye smitteverntiltakene gir utdanningsinstitusjonene noe handlingsrom til å gjøre egne vurderinger av gjennomføring av undervisning, eksamen, ferdighetstrening og andre aktiviteter i tråd med krav til forsvarlig smittevern. Lokale retningslinjer ved LDH blir nå oppdatert i henhold til de nasjonale tiltakene: følg LDHs koronasider for oppdatert informasjon.

Betydningen av stedlig aktivitet veier tungt for læringsmiljø så vel som arbeidsmiljø, samtidig som faktisk etterlevelse av smitteverntiltak er viktig for å motvirke spredning av smitte mellom helseinstitusjoner som vi samarbeider med, eller der ansatte og studenter arbeider.

Smitteverntiltakene betyr ikke at LDH skal begrense tilgangen til campus mer enn nødvendig. Mange studenter og ansatte er helt avhengige av tilgang til campus for å fortsette arbeidet og studiene. Men husk at ved opphold på LDH kreves bruk av munnbind ved ferdsel i fellesområder, i kontorfløyene og i høyskolebygget for øvrig. 

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no