Informasjon om tiltak - koronavirus

LDHs bygg er stengt fra og med torsdag 12.03. Stengingen er i henhold til nasjonale tiltak knyttet til covid-19-pandemien. Det betyr at ingen studenter skal oppholde seg på høgskolen inntil videre. På denne siden finner du oppdatert informasjon om LDHs håndtering av situasjonen. 

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no

Oppdatert 6. April 2020, 10:28

LDH vet at denne situasjonen skaper usikkerhet på mange vis. Vi følger situasjonen tett og gjør det som er mulig for å ivareta både studenter og ansatte best mulig. 

Undervisning og studier vil foregå nettbasert og digitalt, og du finner mer informasjon her. Helsetjenesten mobiliserer og det endrer noen forhold rundt gjennomføring av praksisstudier. LDH informerer studenter og ansatte som blir berørt fortløpende. Utdypende informasjon om praksisstudier finnes her.Høgskolen vil gjøre det som er mulig for å opprettholde studieprogresjonen.

Tjenestereiser for ansatte kanselleres. Dersom du har vært på reise, må du følge med på Helsedirektoratets nettsider for oppdaterte karanteneregler.

Høgskolen har kontakt med de studentene som har vært på mobilitetsopphold i utlandet, og har bistått dem i returen til Norge. Alle er nå tilbake.

Grunnleggende og forebyggende tiltak gjelder fortsatt: 

Vi ber alle ta egen og andres helse på alvor, utføre god håndhygiene og ivareta god hosteteknikk, samt følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for å holde seg oppdatert på råd til helsepersonell og til befolkningen for øvrig.

Kunnskapsdepartementet har på denne siden samlet spørsmål og svar om koronavirus til studenter i Norge.

Lånekassen 

Studenter får utvidet mulighet til å søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 fra 24. mars til 15. april. Les mer om utvidet søknadsfrist på Lånekassen sine nettsider

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no