Tilbake til ansatte

Informasjon om tiltak - koronavirus

På denne siden finner du oppdatert informasjon om LDHs håndtering av situasjonen med koronavirus. Vi følger stadig situasjonen tett og gjør det som er mulig for å ivareta studenter og ansatte best mulig. 

Veileder for smittevern

For å oppholde seg på høyskolen må man også ha gjort seg kjent med smittevernveilederen.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no

Publisert 11. Mars 2020, 19:48

Sist oppdatert 5. Januar 2021, 15:10

Campus er åpen - undervisningen er digital

Regjeringen har i en pressemelding gitt beskjed om at undervisningen ved universiteter og høyskoler skal gjøres digital, i første omgang fram til 18.01. Kunnskapsdepartementet har også lagt vekt på at praksisstudier skal gjennomføres så langt det er mulig.

Inntil videre betyr dette for LDH at

  • Undervisning som kan gjennomføres digitalt, vil foregå på nett
  • Campus er åpen for studenter med kortadgang og kode, slik det var i høstsemesteret
  • Eksamen i vårsemesteret vil foregå som planlagt
  • Ansatte vil så langt det er mulig arbeide fra hjemmekontor
  • Aktivitet i Klinisk læringslab er under vurdering og nærmere oppdatering vil komme 

For å oppholde deg på høyskolen må du gjøre deg kjent med innhold og råd i smittevernveilederen

En klar forutsetning for et åpent høyskolebygg, er at gjeldende regler og råd for smittevern må overholdes. Det innebærer blant annet at alle, både studenter og ansatte, må holde minst én meter avstand til hverandre.

Du finner mer informasjon om undervisning og eksamen under pandemien her.

Helsetjenesten er fortsatt i en beredskapssituasjon og det endrer noen forhold rundt gjennomføring av praksisstudier. Utdypende informasjon om praksisstudier finnes her. Høyskolen vil gjøre det som er mulig for at studenter opprettholder studieprogresjonen med godt læringsutbytte.

Grunnleggende og forebyggende tiltak gjelder fortsatt: 

Vi ber alle ta egen og andres helse på alvor, holde fysisk avstand og utføre god håndhygiene, samt følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for å holde seg oppdatert på råd til helsepersonell og til befolkningen for øvrig.

Kunnskapsdepartementet har på denne siden samlet spørsmål og svar om koronavirus til studenter i Norge.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no