Informasjon om tiltak - koronavirus

LDHs bygg er stengt fra torsdag 12.03 og ut semesteret. Stengingen er i henhold til nasjonale tiltak knyttet til covid-19-pandemien. Det betyr at ingen studenter skal oppholde seg på høgskolen. På denne siden finner du oppdatert informasjon om LDHs håndtering av situasjonen. 

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no

Oppdatert 2. Juni 2020, 10:26

Vårsemesteret har blitt annerledes enn planlagt og LDH vet at denne situasjonen har skapt utfordringer og usikkerhet på mange vis. Vi følger stadig situasjonen tett og gjør det som er mulig for å ivareta både studenter og ansatte best mulig. 

Undervisning, studier og eksamen foregår nettbasert og digitalt, og du finner mer informasjon her. Helsetjenesten er fortsatt i en beredskapssituasjon og det endrer noen forhold rundt gjennomføring av praksisstudier. Utdypende informasjon om praksisstudier finnes her. Høgskolen vil gjøre det som er mulig for å opprettholde studieprogresjonen.

Høgskolen har bistått studentene som har vært på mobilitetsopphold i utlandet i returen tilbake til Norge, og alle er tilbake. Det gjøres vurderinger knyttet til mobilitetsopphold høstsemesteret 2020 og informasjon vil foreligge når det er klart.

Hente- og leveringstider:

Biblioteket er åpent for utlån og innlevering tirsdager og torsdager kl.11-15:30, samt fredager kl.12-15 resten av semesteret frem til 18. juni. Se rutiner og kontaktinformasjon her

På disse tidspunktene er det også mulig å hente ting fra skap, levere nøkler til skap og benytte skriverne. Ring ekspedisjonen på 913 07 020 når du er utenfor hovedinngangen.

Grunnleggende og forebyggende tiltak gjelder fortsatt: 

Vi ber alle ta egen og andres helse på alvor, holde fysisk avstand og utføre god håndhygiene, samt følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for å holde seg oppdatert på råd til helsepersonell og til befolkningen for øvrig.

Kunnskapsdepartementet har på denne siden samlet spørsmål og svar om koronavirus til studenter i Norge.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no