Tilbake til ansatte

Informasjon om tiltak - koronavirus

På denne siden finner du oppdatert informasjon om LDHs håndtering av situasjonen med koronavirus. Vi følger stadig situasjonen tett og gjør det som er mulig for å ivareta studenter og ansatte best mulig. 

Veileder for smittevern

For å oppholde seg på høgskolen må man også ha gjort seg kjent med smittevernveilederen.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no

Sist oppdatert 18. November 2020, 14:30

Høgskolen er åpen

LDHs bygg er åpent med kort og kode. For å oppholde deg på høgskolen må du gjøre deg kjent med innhold og råd i smittevernveilederen

En klar forutsetning for et åpent høyskolebygg, er at gjeldende regler og råd for smittevern må overholdes. Det innebærer blant annet at alle, både studenter og ansatte, må holde minst én meter avstand til hverandre.

Høstsemesteret 2020

Undervisning, studier og eksamen vil i høstsemesteret foregå delvis digital og delvis stedlig, og du finner mer informasjon her

Helsetjenesten er fortsatt i en beredskapssituasjon og det endrer noen forhold rundt gjennomføring av praksisstudier. Utdypende informasjon om praksisstudier finnes her. Høgskolen vil gjøre det som er mulig for at studenter opprettholder studieprogresjonen med godt læringsutbytte.

Grunnleggende og forebyggende tiltak gjelder fortsatt: 

Vi ber alle ta egen og andres helse på alvor, holde fysisk avstand og utføre god håndhygiene, samt følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for å holde seg oppdatert på råd til helsepersonell og til befolkningen for øvrig.

Kunnskapsdepartementet har på denne siden samlet spørsmål og svar om koronavirus til studenter i Norge.

Tenker du at det hadde vært fint å snakke med noen?

Studentpresten er tilgjengelig - ta kontakt på liv.arnhild.romsaas@ldh.no

Beredskapsansvarlig

Beredskapsansvarlig ved LDH for situasjonen med koronavirus er høyskolens rektor, støttet av en utvidet beredskapsgruppe.

Pressekontakt

Cathrine T. Pettersen

cathrine.pettersen@ldh.no