Meritteringsordning for undervisere ved LDH

Meritteringsordning for undervisere skal stimulere til fremragende FoU-basert undervisning og en kultur for kvalitet.

Publisert 14. Januar 2021, 12:10

Sist oppdatert 19. Februar 2021, 10:57

Meritteringsordningen har som mål:

  • å belønne ansatte med særlig høy kompetanse, engasjement og resultater innen undervisning og å inspirere til ytterligere innsats.
  • å inspirere og motivere alle undervisnings- og forskningsansatte til høye ambisjoner for undervisningsoppdraget.
  • å bidra til utvikling av miljøet som de meritterte undervisere deltar i, for å styrke enhetens systematiske og forskningsbaserte arbeid med undervisningskvalitet og programutvikling.

Det er en frivillig og søknadsbasert ordning. Utlysning gjøres tilgjengelig hvert annet år og kun et begrenset antall kan oppnå status som merittert underviser. 

Utlysning for 2021 finner du her.