– Dette er en utdanning for fremtiden

Publisert 13. Februar 2020, 12:17

Lovisenberg diakonale høgskole skal fra høsten 2020 utdanne landets første avanserte kliniske allmennsykepleiere etter årets nye nasjonale forskrift. Det nye masterstudiet rettes mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Vi har stor tro på at studentene som gjennomfører dette studiet, vil gjøre en forskjell og bidra til økt kvalitet i tjenestene. Dette er en utdanning for fremtiden, sier instituttleder Anne Lene Sørensen.

Masterstudiet er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet for å møte de varierte og sammensatte utfordringene i kommunale helse- og omsorgstjenester. Masterstudiet tilfredsstiller Kunnskapsdepartementets Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie, og kandidatene kan søke Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning etter gjennomført studium.

Sammensatte og komplekse behov og pasientforløp

Studiet gir sykepleiere breddekompetanse til å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til pasienter i alle aldre med akutt og kronisk somatisk sykdom. Det vil være spesiell vekt på pasientsituasjoner med sammensatte, komplekse behov og pasientforløp. Allmennsykepleierne vil ivareta somatiske helseproblemer hos personer med psykiske og rusrelaterte helseutfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etter spesialistgodkjenning vil allmennsykepleierens kompetanse bidra til koordinerte tjenester, helhetlige pasientforløp, faglig utvikling og innovasjon. Allmennsykepleierne vil gi veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell.

Kombinere klinisk arbeid og studier

Masterstudiet er organisert som et deltidsstudium ved LDH slik at søkere kan kombinere klinisk arbeid og studier. Denne vekslingen gir studenter mulighet til å bruke og videreutvikle ny kompetanse på eget arbeidssted, til beste for både pasienter og medarbeidere.

Vil du være blant de første?

Du kan lese mer og søke på master i avansert klinisk allmennsykepleie her.

Søknadsfrist er 15. april, med mulighet for tidlig opptak med søknadsfrist 1. mars.