Tilbake til ansatte

Avskjedsseminar: De andre pasientene – å forstå kulturelle forskjeller

Publisert 26. Oktober 2020, 10:30

Etter en lang karriere innen fag og vitenskap vil vi anerkjenne professor og sykepleier Ingrid Hanssens fratreden med et avskjedsseminar, og LDH ønsker velkommen til dette.

Hanssen har arbeidet ved LDH siden 1983, og har også internasjonal yrkespraksis. Hun har arbeidet både praktisk og teoretisk innenfor feltet interkulturelt helsearbeid i mange år. Det har blant annet resultert i hennes doktorgrad og senere internasjonale forskning relatert til praktiske og etiske utfordringer som kan oppstå i møte mellom norske sykepleiere og pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. Hanssen har skrevet flere bøker, en rekke bokkapitler og artikler.

Tid: 6. januar 2021 kl. 14:30-17:30

Sted: Lovisenberg diakonale høgskole

Påmelding: Påmelding gjøres via denne lenken

Med forbehold om endringer og tilpasning til smittevern.

Faglig program:

  • Velkommen ved rektor Lars Mathisen
  • Introduksjon ved professor Ingrid Hanssen
  • Invandrerpasienter i møte med norsk helsevesen. Intensivsykepleier og førsteamanuensis Lise-Merete Alpers
  • Vietnamesiske pårørende til familiemedlemmer med demens. Høgskolelektor Phuong Thai Minh Tran 
  • Psykisk helse blant eritreiske kvinnelige flyktninger på norske asylmottak. Psykiater og PhD-student Ruth Abraham 
  • Når felles språk mangler. Innvandrermødre på nyfødtintensiv avdeling. Spesialsykepleier og førsteamanuensis Nina Kynø 
  • Avslutningsord ved professor Ingrid Hanssen

Lett bevertning etter faglig program.