Kan du tenke deg å delta i et forskningsprosjekt hvor hensikten er å systematisk kartlegge eksisterende forskning om bruk av non-invasiv ventilasjon (NIV) i palliativ behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom. 

Forskningsgruppen Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (KOMPASS-e) ved Lovisenberg diakonale høgskole er ansvarlig for prosjektet.

Vi ønsker å undersøke hva forskningslitteraturen sier om bruken av NIV i palliative behandling ifølge pasienter, pårørende og helsepersonells erfaringer og perspektiv.

For å gjøre resultatene fra denne litteraturstudien mer relevant og nyttig for praksis, ønsker vi å diskutere resultatene våre med to brukerpanel bestående av sykepleiere. Vi vil arrangere en workshop for sykepleiere som jobber ved lungeavdeling og en workshop for sykepleiere som arbeider ved intensivavdeling eller intermediær enhet. Workshopen vil foregå digitalt via video-programmet Zoom og varer i ca. 60 minutter, 6-7 sykepleiere vil delta. På workshopen vil to forskere presentere resultater fra litteraturstudien og stille spørsmål som er utgangspunktet for samtale og diskusjon i brukerpanelet. Vi ønsker å høre om dine erfaringer og synspunkter. Vi vil ta lydopptak av samtalen. Som anerkjennelse for å delta i workshopen får hver deltaker et gavekort som kompensasjon.

Datoer for workshop er:
Sykepleiere ved lungeavdeling: 9. januar 2023, kl. 13:00-14:00
Sykepleiere ved intensivavdeling/intermediærenhet: 10. januar 2023, kl. 13:00-14:00

Forskningsprosjektet er vurdert av Norsk senter for forskningsdata. Klikk her for mer informasjon om prosjektet og dine rettigheter dersom du ønsker å delta.

Kontakt professor Simen A. Steindal simen.alexander.steindal@ldh.no om du ønsker å delta i brukerpanelet eller ønsker mer informasjon.