LDH sitt TOPP-forskningsprosjekt, er svært aktuelt i disse tider, er det ikke?

Det er det, det dreier seg ikke bare om restriksjoner for praksis knyttet til covid-19 og måter for hvordan man fortsatt kan gjennomføre en god praksis for sykepleierstudenter, men det er en stor satsning i undervisningssektoren på å forbedre den veiledningen sykepleierstudenter får ute i praksis, svarer Nes.

Hvorfor må den forbedres?

Det er veldig mye bra i sykepleierutdanningen, og mye som fungerer godt, men det er noen utfordringer som man ønsker å adressere. Slik som kommunikasjon mellom ulike parter, lærerens tettere tilstedeværelse i veiledningen av sykepleierstudenter og veiledere i praksis. En mer systematisert og målrettet veiledning, forteller Zlamal.

Hvordan har prosjektet gått hittil?

Det har vært en veldig spennende prosess. Vi har forflyttet oss fra en idé til en fullført ny veiledningsmodell, forteller Nes.

Og stjernen her er TOPP Sykepleie-appen?

Det kan du si, bekrefter Zlamal, men det er viktig å tenke på at appen i seg selv, kun er et verktøy, et element i den nye veiledningsmodellen.

Logo til TOPP-N. Tre hender i sirkel rundt en knapp med et helsesymbol.

Og vi har forresten fått en logo til appen, tilføyer Nes. Hittil så har det bare vært en generisk logo, med bokstaver, men nå har vi fått en logo som vi mener representerer de verdiene som ligger i applikasjonen og i denne nye veiledningsmodellen, forteller Zlamal.

Kan du fortelle litt om logoen?

Logoen viser tre hender, disse tre hendene representerer student, lærer og veileder, og symboliserer det felleskapet som har vært en viktig drivkraft i LDH sitt Topp-prosjekt. I midten ser du en knapp, som er symbol for noe digitalt, med et rødt kors på, som ofte har vært knyttet til helse forklarer Nes.

Dette med felleskap er viktig i Topp-prosjektet?

Det er kjempeviktig, det er selve grunnsteinen, poengterer Zlamal. Siden prosjektet har startet så har vi samarbeidet tett med studenter og lærere ved LDH, og veiledere fra praksisplasser hvor studentene har praksisperiode. Til sammen har det hittil vært 60 personer involvert i prosjektet, i kortere og lengre perioder, både studenter, veiledere og lærere, tilføyer Nes.

Så hva skjer akkurat nå?

Akkurat nå, så rekrutterer vi studenter til prosjektet til testing av spørreskjema som igjen skal brukes blant studenter i videre arbeid. Det er mange små deler og prosesser i dette prosjektet, forklarer Zlamal. Ja, det er som et puslespill, du setter sammen mange små brikker, og til slutt er hele bildet ferdig, tilføyer Nes.

Vi har også arrangert et 2 timers seminar 15.12.20, hvor vi presentert TOPP-applikasjonen og prosessen rundt utviklingen hittil. Til sammen var det 92 deltagere som representerte ulike land i Norden. To av deltagerne var fra Brasil. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter seminaret, og for de som vil vite mer om applikasjonen finner du lenken til videoopptak av seminaret her.

Les mer om forskningsprosjektet TOPP-applikasjonen er tilknyttet her.