Monica var ferdigutdannet sykepleier i 2005. Hun jobbet først to år på sykehjem i hjembyen Halden før hun flyttet til Oslo. Der begynte hun å jobbe på gastromedisinsk sengepost på Ullevål i 2007 og jobbet der i nesten seks år før hun begynte å jobbe på nyfødtintensiv avdeling på Ullevål i 2013. Året etter startet hun på videreutdanning i nyfødtsykepleie ved LDH, og i år har hun fullført påbygg til mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie.

Hvorfor valgte du å ta en master i avansert klinisk nyfødtsykepleie?

Jeg valgte å ta master i avansert klinisk nyfødtsykepleie fordi jeg ønsket å videreutvikle meg som sykepleier. Med en master føler jeg at man kan bidra mer til avdelingen man arbeider på, samtidig som man får et faglig påfyll selv.

Hva har studiet hatt å si for deg i jobben din? Eventuelt hva vil det ha å si?

Jeg skrev min master om et emne vi har lite kunnskap om i praksis, delir hos spedbarn og barn under to år innlagt på intensivavdeling. Jeg har et ønske og et håp om at min master kan bidra til økt kunnskap om dette hos vår pasientgruppe. Jeg håper også at vi kan innføre et skåringsverktøy som kan skåre for delir.

Hva er det viktigste du tar med deg fra studiet?

Det viktigste jeg tar med meg fra studiet er kunnskapsutviklingen i faget mitt, og hvordan jeg kan sette dette inn i en klinisk kontekst. Hvor mye jobb det faktisk ligger bak å skrive en masteroppgave. Hvor tidkrevende det er å gjøre et bra grunnarbeid. Jeg har også fått en bedre innsikt i hvordan studier gjennomføres i klinikken og at vi som sykepleiere kan bidra med mye der.

Hvordan har det vært å kombinere jobb og studier?

Det har i perioder vært tøft å kombinere jobb og studier. Jeg jobbet 100% i 3-delt turnus samtidig som jeg gikk på skolen. Jeg brukte mye av sommerferien min på litteratursøk og lesing av studier. De siste 4 månedene før jeg skulle levere inn masteren gikk jeg ned i 80% stilling og det hjalp. I den perioden jeg jobbet 100% fikk jeg hjelp fra jobben min til å enten bytte vakter eller avspasere vakter når jeg skulle på skolen. I tillegg var det veldig motiverende at jeg hadde kollegaer som viste interesse og heiet på meg. Jeg er også takknemlig for at jeg hadde en veileder som backet meg opp hele veien. Jeg vet ikke hvordan det hadde gått uten henne.

Hvordan føles det å være den første i Norden med denne utdanningen?

Jeg er veldig stolt av at jeg har en master. Og det er veldig stas å være første i Norden som har denne utdanningen, men det er ikke noe jeg tenker så mye på. Jeg håper at jeg er den første av mange med master i avansert klinisk nyfødtsykepleie.

Hva er ditt tips til de som vurderer dette masterstudiet?

Mine tips til dem som vurderer dette masterstudiet er å gjøre det! Det kommer til å bli mye jobb, frustrasjoner og noen tårer, men det er verdt det. Dette var første gang de kjørte masterløp på nyfødtstudiet, så det var selvfølgelig noen barnesykdommer underveis, men dette tenker jeg at retter seg til neste kull. Noe jeg savnet underveis var andre masterstudenter som var på samme sted i prosessen som meg. Jeg hadde masterseminar med andre masterstudenter, men de skulle levere 5-6 måneder etter meg så jeg var litt i «utakt» med dem.

Åpent for søknader

Det er nå åpent for søknader til masterstudiet i avansert klinisk nyfødtsykepleie med oppstart januar 2021. Søknadsfrist 1. oktober 2020. Les mer og søk her.