Onsdag 25. september var det kick-off for prosjektet med prosjektdeltakere, brukere og utviklere. 

Prosjektet skal utvikle, teste og implementere en ny digital veiledningsmodell for praksisstudier på sykepleierutdanningen ved LDH. Det vil utvikles en applikasjon som skal brukes av student, lærer og praksisveileder, og vil inneholde daglige e-rapporter og tilbakemeldinger, virtuelle praksisgruppemøter og digital vurdering. 

Hensikten er ikke å erstatte fysiske møter mellom de tre partene, men å supplere med kommunikasjon og veiledning for å øke kvalitet, fleksibilitet og effektivitet i praksisperioden for alle parter. Blant annet er formålet å kvalitetssikre studentenes læringsutbytte i praksis, og øke veiledningskompetansen hos sykepleiere i praksis. 

Tidlig brukerinvolvering: – Dette bygger vi sammen!

Forskningsdeltakere fra LDH, studenter fra LDH, representanter fra praksis og utviklingspartnere fra MOSO var alle tilstede på kick-off. 

– Vi trenger innspill fra dere! Derfor er det viktig med en tidlig involvering av brukerne. Dette bygger vi sammen, sa prosjektleder og postdoktor Andrea Nes.

I tillegg til viktige spørsmål og gode diskusjoner blant deltakerne, ble premissene for gjennomførbarhet i form av studiets organisering, ulike rolle i praksisstudiene og studieplan lagt frem. Det ble også fremdriftsplanen for utvikling av applikasjonen.

Mindre variasjon og høyere kompetanse

Det nye verktøyet vil gi bedre kunnskap om studieplan og læringsutbytter, og gi større trygghet til veilederne på hvordan de skal veilede, i tillegg til å bevisstgjøre veilederne på sin rolle for studentene. Målet er mindre fragmentert veiledning, og en ansvarliggjøring av alle parter. På sikt håper prosjektgruppa at den nye veiledningsmodellen vil føre til mindre variasjon og høyere kompetanse hos de ferdigutdannede sykepleierne. En jevnere egenvurdering og veiledning vil øke studentenes kritiske tenkning og handlingsberedskap. 

Verktøyet vil også kunne gi god veiledning og oppfølging av studenter uavhengig av geografisk plassering. For eksempel vil man mer effektivt kunne følge opp studenter som er på utveksling i utlandet. 

I prosjektet har det blitt sett på 40 anonymiserte varsler for stryk for å se noen av de hyppigste årsakene til hvorfor noen studenter står i fare for å ikke bestå praksisstudiene. Målet er at med den nye praksismodellen vil tiltak kunne iverksettes før det går så langt som til varsel om stryk. Det kommer også frem at disse studentene ønsker daglig tilbakemelding og tett oppfølging, og en jevnlig kontakt mellom veileder, lærer og student.

Les mer om LDHs forskningsprosjekt på prosjektets nettside her.