Opprettholder gode søkertall på sykepleien

Nasjonalt har søkertallene til sykepleierstudiene de siste par årene vært lavere enn ønsket for å dekke opp planlagte studieplasser. Heller ikke i år er dette et problem ved LDH, der det er 2,53 førstevalgssøkere per studieplass.

– Utviklingen med lave søkertall nasjonalt er en bekymring. Vi trenger å utdanne mange flere sykepleiere og det er viktig at vi opprettholder god rekruttering til sykepleierutdanning generelt. Selvsagt er vi svært fornøyde med at så mange ønsker å studere sykepleie ved LDH. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vårt studietilbud. Dette for å sikre at våre studenter etter endt studie, har en sluttkompetanse i tråd med samfunnets behov og forventninger. Vi ser frem til oppstart høsten 2024, hvor nye sykepleierstudenter også vil møte mange engasjerte og ambisiøse medstudenter i et godt sosialt studentmiljø, sier instituttleder på bacheloravdelingen Maria Tjønnfjord.

LDH er også det lærestedet som er nærmest å opprettholde nivået på søkere fra før koronapandemien, med 98 % så mange søkere som i 2019.

Rekordhøye søkertall til masterstudier

På LDHs fem masterstudier det er opptak til i år, var det totalt over 700 søkere. Dette er godt over tidligere rekorder.

– Jeg er glad og stolt over årets søkertall på alle LDHs studier. Det tyder på høyt engasjement blant våre ansatte og kvalitet på våre studietilbud, sier rektor Hulda Gunnlaugsdottir.

I LDHs masterportefølje finnes blant annet master i avansert klinisk allmennsykepleie. Studiet, som fokuserer på kommunehelsetjenesten, tilbys i år med et fleksibelt læringsdesign. På denne måten ønsker LDH å legge til rette for at studentene kan gjennomføre store deler av studiet i nærheten av der de bor. I den forbindelse har LDH inngått en avtale med studiesentre i Midt-Troms, Nordland fylke og Øst-Finnmark Kunnskapssenter som tilrettelegger for læringsaktiviteter, samlinger og gjennomføring av eksamener regionalt.

Nye studietilbud

LDH har i år opptak til et helt nytt masterstudium i avansert klinisk sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet. Også dette masterstudiet tilbys med et fleksibelt læringsdesign, og er rettet mot sykepleiere fra både kommunal- og spesialisthelsetjenesten. Studiet er utlyst med forbehold om akkreditering fra NOKUT. 

I tillegg til det nye masterstudiet, tilbyr LDH i år også en ny videreutdanning i klinisk sykepleie, med spesialiseringer innen gastrosykepleie, lungesykepleie, nevrosykepleie og kardiologisk sykepleie. Dette studiet er det fortsatt løpende opptak til, med siste frist 1. juni.

Mastertilbudet i avansert klinisk sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet gir en kompetanse som er høyt ønsket fra helsetjenesten. Vår nye videreutdanning innen klinisk sykepleie er initiert gjennom et samarbeid mellom LDH og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi har utviklet fordypningene i samarbeid med våre samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten. Vi ser frem mot og gleder oss til oppstart av våre to nye studietilbud som gir studentene en kompetanse helsetjenesten etterspør, sier instituttleder ved master-, etter- og videreutdanning Anne Lene Sørensen.