Edith Roth Gjevjon, Marte-Marie Wallander Karlsen, Andréa Nes og Jaroslav Zlamal fra LDH skal alle bidra med ulikt innhold til den digitale kongressen. Kari Bugge sitter i vitenskapelig komité.

Kompetansebasert utdanning

Edith Roth Gjevjon er instituttleder ved bacheloravdelingen ved LDH. Hun har en PhD i sykepleievitenskap. 

Portrett av Edith Roth Gjevjon
Edith Roth Gjevjon

Gjevjon ble invitert av ICN til å holde et innlegg på en av hovedsesjonene (M9), den som heter "COVID-19 and nurse education - from disruption to education". Hun er en av tre som skal ha innlegg under denne sesjonen. De andre er Dr. Mashdu Davhana-Maselesele fra Sør-Afrika og professor Patsy Yates fra Australia. Denne sesjonen går i sanntid 3. november kl. 09:30-10:25. 

Tittelen på Gjevjons bidrag er "Nursing Education in the Aftermath of the COVID-19 Pandemic: The Value of a Competence-based Curriculum". Her skal hun snakke om kompetansebasert utdanning, som har blitt innført ved LDH fra og med det nye bachelorkullet i 2020. Dette har grunnlag i en ny forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning fra 2019. 

– Vi har gått fra innholdsstyrt til sluttkompetansestyrt styringssystem for utdanningen med den nye retningslinjen. Dette mener jeg er en viktig utvikling, særlig i lys av kompetansebehovet som har blitt synliggjort gjennom pandemien, og det skal jeg si noe om på 10-15 minutter i mitt innlegg, sier Gjevjon. 

Studenttilfredshet hos intensivsykepleierstudenter

Marte-Marie Wallander Karlsen er studieleder ved avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH. Hun disputerte tidligere i år med sin avhandling om kommunikasjon og samhandling på intensivavdeling. 

Portrett av Marte Karlsen
Marte-Marie Wallander Karlsen

Karlsen har ved ICN fått et abstract antatt sammen med sine medforfattere. Dette blir liggende tilgjengelig på konferanseprofilen. Her presenterer de resultater fra et nasjonalt kartleggingsstudie om studenttilfredshet hos intensivsykepleierstudenter. Dette ble gjort i samråd med rektor ved LDH, Lars Mathisen, som da var i utdanningsutvalget, Michael Mortensen fra HVL, Paula Lykke fra NSFLIS og Haakon Hovde fra sykehuset i Vestfold. 

– Vi fikk akseptert en artikkel i Inspira og presenterer nå også resultatene ut i "verden", så vi er spent på responsen. Vårt bidrag er også en video vi har laget som blir liggende tilgjengelig. Denne gleder vi oss til å få vist, sier Karlsen. 

Veiledningsapplikasjonen TOPP-N

Portrettbilde av Andréa Nes
Andréa Nes

Andréa Nes er prosjektleder i prosjektet "Praksisstudier i sykepleierutdanningen: en digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet". TOPP-N er en veiledningsapplikasjon, og er et av prosjektets resultater.  

Hun skal presentere utviklingen av TOPP-N ved kongressen. Her ønsker hun å dele erfaringer med utvikling, testing og simulering av appen. Dette for å synliggjøre arbeidet og metoden som ligger i prosessen og inspirere andre til å møte yrkes utfordringer ved hjelp av teknologi.

– Jeg deltar i kongressen fordi det er en tradisjonell sykepleiekongress startet i 1909, hvor man får et innsikt i hva som skjer i sykepleieforskning verden rundt. Det er en fin mulighet til å knytte kontakter og profilere egne forskningsaktiviteter. Første gang jeg deltok i ICN-kongressen var i 2003 i Genève, sier Nes.

Portrettbilde av Jaroslav Zlamal
Jaroslav Zlamal

Jaroslav Zlamal er stipendiat ved LDH på samme prosjekt. Han deltok også ved forrige ICN, og ville gjerne delta igjen.

– Jeg synes dette er en spennende kongress hvor sykepleiere fra hele verden møtes, noe som ellers skjer svært sjelden, forteller han.

Hans bidrag er en forhåndsinnspilt video som skal vises under kongressen. Der snakker han om TOPP-N, om hva TOPP-N er, hvordan TOPP-N fungerer i praksis og dens viktighet. Han skal også snakke om feasability-studien som er gjennomført på LDH, samt utprøving av TOPP-N i småskala.

Erfaringer og lærdom fra covid-19-pandemien i Europa

Kari Bugge er engasjert ved LDH som rådgiver i leders stab. Hun er medlem av ICNs vitenskapelige komité som har jobbet fram programmet til kongressen. Hun har gjennom dette spilt inn bidragsytere til ulike deler av programmet, vært med i utformingen av program, symposier, utforming av invitasjoner til abtract innsending med mer. Hun har i tillegg bidratt til opprettelsen av og framdriften til den Europeiske sesjonen som er del av programmet 2. november. Denne dagen er fokuset erfaringer med og lærdom fra covid-19 pandemien i ulike europeiske land. 

– Dette er en unik mulighet for alle verdens sykepleiere til å møtes og dele erfaringer og kunnskap, og få innblikk i og lære av all den forskning og utvikling som pågår globalt i sykepleie, forteller Bugge. 

Kari Bugge med bok og briller i hånden
Kari Bugge. Foto: Marit Fonn

Besøk ICNs nettside her