Ordningen skal stimulere kommuner til kompetansebygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

For LDHs kommende og inneværende studenter vil det være spesielt relevant for de som tar master i avansert klinisk allmennsykepleie. Tips din arbeidsgiver om at de kan søke om tilskudd fra Helsedirektoratet for å dekke lønn og evt. andre studierelaterte utgifter.

Frist 1. juni 2023.

Les mer og søk på tilskuddet her.