Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie

Publisert 29. April 2021, 08:44

Sist oppdatert 29. April 2021, 08:44

Helsedirektoratet lyser ut lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie med frist 1. juni 2021. Formålet er å stimulere kommuner til kompetansebygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten.

Eldre kvinne får medisiner av kvinnelig sykepleier. Mannlig sykepleier står ved siden av med iPad.

For nødvendig kompetanseheving i kommunene, står kompetanse i avansert klinisk sykepleie sentralt. 

Kommersielle og ideelle tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester som har driftsavtale med kommuner kan få tilskudd. Private tilbydere som søker må dokumentere at virksomheten har avtale med kommune.

For LDHs nye og inneværende studenter vil det være spesielt relevant for de som tar masterutdanning i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller master i avansert klinisk allmennsykepleie.

Les mer og søk på tilskuddet her. 

Frist for å søke om tilskudd er 1. juni 2021.