Høyest på prioriteringslisten

Søkertallene fra våren viste at flest helst vil studere sykepleie på Lovisenberg. LDH er det eneste sykepleierstudiet som har opprettholdt antallet førsteprioritetssøkere fra før pandemien. Blant menn som vil studere sykepleie i Oslo, er det flest som vil studere på LDH.

Opptakstallene bekrefter at LDHs poenggrenser er desidert høyest blant studiestedene som tilbyr bachelor i sykepleie i Oslo. LDH har poenggrense på 51,1 i ordinærkvoten og 46,4 i førstegangsvitnemålskvoten. I år har LDH nesten 400 på venteliste, noe som helt klart vitner om at det er stor konkurranse om å komme inn, og at LDH ligger høyest på prioriteringslisten til de kommende sykepleierstudentene som ønsker å utdanne seg i Oslo.

Vi er glade og stolte over at så mange ønsker å studere hos oss. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av innholdet i bachelorprogrammet og håper at de nye studentene vil oppleve studietilbudet som både relevant og fremtidsrettet.

Portrettbilde av Maria Tjønnfjord
Maria Tjønnfjord Konstituert instituttleder bachelor

15. august er det studiestart for nye sykepleierstudenter på Lovisenberg, og det er lagt opp til både faglig og sosialt innhold. 

– Ansatte og studenter har planlagt studiestart i august nøye, slik at nye studenter skal bli godt tatt i mot og oppleve seg velkommen ved vår høyskole, fortsetter Tjønnfjord.

Nye mastere i intensiv- og operasjonssykepleie

I tillegg til etablerte master- og videreutdanninger, starter det denne høsten også studenter på LDHs to nye mastersatsninger.

Fra høsten tilbyr LDH sitt nyopprettede masterstudium i klinisk operasjonssykepleie. Dette er en videreutvikling av videreutdanningen i operasjonssykepleie som LDH har tilbudt siden 2000.

I tillegg starter master i klinisk intensivsykepleie opp denne høsten. Studiet er en videreutvikling av master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie som LDH har tilbudt siden 2013.

Lederteamet ved master, etter og videreutdanningene på LDH ved instituttleder Anne Lene Sørensen og studieledere Tove Vassbø og Marte-Marie Karlsen sier om studiestart:

– Vi er stolte av å starte de to nye masterprogrammene basert på de nye forskriftene fra RETHOS-3. Det har vært arbeidet over lengre tid med utviklingen av disse studieprogrammene, og hele LDH har vært engasjert i prosessen. Det er et stort behov for spesialsykepleiere og vi utdanner kandidater som utøver avansert klinisk sykepleie med mål om kontinuitet, kvalitet og pasientsikkerhet i pasientforløp.