Hvert år den 17. november lyssettes store monumenter og bygg av den lilla fargen, og er med på å øke bevisstheten om de utfordringer som prematurfødsler medfører.

Markering av dagen gir en anledning til å vise støtte til foreldre og familier, men også for å feire de fremskritt innen medisin og nyfødtomsorgen som redder mange premature barn verden over. Prematurfødsler kan føre med seg en rekke helseproblemer for barna, både på kort og lang sikt. Det er derfor viktig å fortsette å investere i forskning og helsetjenester som kan forbedre overlevelse og livskvalitet. Kompetent helsepersonell spiller en viktig rolle både  i behandlingen av premature barn, og for ivaretakelse av barnets foreldre og familie.

Verdenssamfunnet er i dag vitne til at uforutsigbarhet og kaos gjør at prematurfødte barn i krigssituasjoner står overfor ekstra risiko. For gravide kan bombing og konfliktrelaterte traumer føre til for tidlig fødsel, og det premature barnet og foreldrenes tilgang på helsehjelp og omsorg trues. Mangelen på medisinsk utstyr, medisiner og kvalifisert helsepersonell i krigssoner kan gjøre det enda vanskeligere å gi nødvendig og livsviktig behandling til disse barna og deres familier. Mange organisasjoner jobber for å tilby nødhjelp til mødre og barn i krigssituasjoner, noe som er avgjørende for å redde liv og støtte premature nyfødte under disse ekstreme forholdene. Tap av et lite liv er uansett sted på kloden, et tap for mye.

Fremover påhviler oss alle et ansvar for å fortsette arbeidet med å forbedre omsorgen og støtten til premature barn, for å øke deres sjanser til overlevelse og et godt liv i fremtiden.

På denne Verdens Prematurdag, sender vi varme tanker til alle verdens premature familier, og til alle de som prøver å hjelpe der de er.

Besøk siden for master i avansert klinisk nyfødtsykepleie her.