Utvikling i app-prosjekt

Publisert 26. Juni 2020, 10:34

Av Cathrine T. Pettersen

Forskningsprosjektet som skal utvikle, teste og implementere en ny digital veiledningsmodell for praksisstudier på sykepleierutdanningen ved LDH er i full utvikling. Første artikkel er publisert og første testfase av veiledningsapplikasjonens prototype er gjennomført. 

Prosjektet heter Praksisstudier i sykepleierutdanningen: en digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet, og har mottatt millionstøtte til nyskapende undervisning fra Diku.

Nå er første artikkel publisert i International Journal of Educational Research. 

Publikasjonen er en protokollartikkel hvor forfatterne beskriver bakgrunnen for prosjektet, veiledningsmodellen, anvendt pedagogisk teori og forskningsmetode. Artikkelen har nyttig informasjon for de som er interessert i mer detaljert informasjon om prosjektet. Her finner du artikkelen.

Appens prototype

Prosjektet har fokus på en digital og virtuell veiledningsmodell. Denne består blant annet av en mobil-/nettbrettapplikasjon som gjør det mulig for studenten å rapportere egen fremdrift og motta skreddersydde tilbakemeldinger fra veileder og lærer. 

Det er samarbeidspartnere fra MOSO som utvikler selve veiledningsapplikasjonen, og appens prototype har nå gjennomført testfase 1. 

– Lærere, veiledere og studenter har bidratt i testingen og alle har uttrykt at de er positivt overrasket over brukergrensesnittet og hvor enkel applikasjonen er å bruke. Jeg har mottatt mange tilbakemeldinger på at applikasjonen og de prosessene vi bygger rundt denne vil bedre oversikt for alle involverte uten at det krever ekstra tid for brukerne. Som vanlig under testing har vi oppdaget mindre feil og forbedringspotensiale. Alle feil blir nå rettet og forbedringspotensialene vurderer vi hvordan vi skal gå videre med. Jeg vil takke alle (lærere, veiledere og studenter) som har bidratt i utvikling og testing av applikasjonen, sier prosjektleder Andrea Nes.