Tilbake til ansatte

Verdens Prematurdag 2020

Publisert 17. November 2020, 11:08

Nå er det gått ett år siden forrige gang verden, eller i alle fall deler av den, ble farget lilla. Dette til ære for alle små helter og deres familier. Her er en hilsen til Prematurforeningen fra Masterutdanningen i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole.

For oss som arbeider ved Lovisenberg på Masterutdanningen i avansert klinisk nyfødtsykepleie har det vært et begivenhetsrikt år, og et år vi synes vi har oppnådd mye.

eaa3770b-8210-4bd7-8ca3-ce5bcdf7e8c1.jpg
LDH bidrar for sjette gang til lyssetting av Keplerstjernen på Gardemoen.

Vi er nå den første godkjente masterutdanningen i Norden som fokuserer utelukkende på akutt og/eller kritisk syke premature og nyfødte. I denne utdanningen vektlegger vi at studentene tilegner seg avansert kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å ivareta en helhetlig omsorg for det premature nyfødte barnet og familien.

Vi opplever mye interesse for utdanningen og god søknad fra hele Norges land! For tidligere studenter med videreutdanning i nyfødtsykepleie er det mulig å bygge på til en klinisk master i nyfødtsykepleie. De to første kandidatene oppnådde denne våren mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie, og flere kandidater er underveis.

Lærerne ved utdanningen forsker på viktige temaer som familiebasert omsorg, smerte, ernæring, overganger til hjemmet, simuleringstrening og nye pedagogiske metoder. Og hvordan opplever mødre som hverken snakker norsk eller engelsk å være på en nyfødtintensiv avdeling?

Vi lærere ved masterutdanningen i avansert klinisk nyfødtsykepleie ønsker dere alle en fin markering av prematurdagen.

FORDI SYKE NYFØDTE OG PREMATURE BARN OG DERES FAMILIER FORTJENER DET!