Verdens Prematurdag 2021

Publisert 17. November 2021, 09:4017. November 2021, 09:40

Sist oppdatert 17. November 2021, 09:4517. November 2021, 09:45

Av Hanne Aagaard og Irene Rød

Hvert 10. barn blir født før tiden hvert år. I dag markeres Verdens Prematurdag. Her er en hilsen fra lærerne ved masterstudiet i avansert klinisk nyfødtsykepleie.

Høsten er her med tiltakende mørke og vi venter på lysenes fest i desember. Den fallende lysintensiteten er for en liten del av helsevesenets pasientgrupper en unik mulighet for å åpne øynene litt på gløtt for å se ut på mor, far eller andre nærstående.

For det for tidlig fødte barnet med en umoden hjerne er redusert lysinntrykk «et eldorado». Det gir muligheter for å ta kontakt med omverdenen, og på sin egen nedtonede måte markere at «her er jeg» og «jeg jobber med å bli større og sterkere». Det går i et visst tempo; det tar tid – det er vanskelig å forsere hjernens vekst – det må gjøres med omhu.

Den 17. november 2021 markeres årsdagen for det for tidlig fødte barnet verden over. Medisinske, teknologiske og omsorgsmessige fremskritt har over de siste tiårene skapt, og fortsetter å skape, mange forbedringer for de tidlig fødte barnas muligheter til å få et så normalt liv som mulig. Et liv med autonomi og sosialt samvær.

Baby i kuvøse
Prematurforeningen står bak markeringen i Norge. Dagen markeres med arrangementer og lilla lyssetting av bygg og monumenter rundt om i landet. LDH støtter markeringen for syvende år.

Det for tidlig fødte barnet fordrer sine foreldres nærhet for å kunne utvikle seg så normalt som mulig. Pandemien har gitt en indikasjon på at begrenset samvær mellom barn og foreldre på sykehusene igjen kan bli dagligdags. Det må vi sammen verne om at ikke blir en realitet. 

Lovisenberg diakonale høgskole bidrar kontinuerlig til å ivareta barnets og foreldrenes behov for nyfødtsykepleie gjennom å utdanne kompetente og dyktige nyfødtsykepleiere. Landets helseforetak har ulike behov for denne kompetansen. Gjennom utvikling av et fleksibelt læringsdesign, ønsker vi å tilby et kvalifisert utdanningsløft for å imøtekomme for tidlig fødte barn og deres familiers behov og trivsel.

Vi lærere ved masterstudiet i avansert klinisk nyfødtsykepleie gratulerer alle for tidlig fødte barn og deres familier med dagen, samt alle som har et engasjement for dem.