Keplerstjernen lyst opp i lilla i anledning Verdens Prematurdag
Prematurforeningen står bak markeringen av Verdens Prematurdag i Norge. Dagen markeres med arrangementer og lilla lyssetting av bygg og monumenter rundt om i landet. LDH støtter markeringen for åttende året med lyssetting av Keplerstjernen ved Gardemoen.

I nye norske sykehusbygg tilrettelegges det for at foreldre og barn kan få tilbringe sykehusoppholdet sammen. Enerommodell i nyfødtintensive avdelinger legger til rette for et tilpasset miljø som skjermer barnet for ytre støy og påvirkninger i den mest sårbare fasen i barnets liv, i den hensikt å redusere risikoen for nevrologisk dysfunksjoner og fremme barnets utvikling. 

Foreldrenes tilstedeværelse gir dem muligheten til å være inkludert i barnets liv, fra innkomst til og utreise fra nyfødtavdelingen. Deres behov for omsorg, veiledning og god støtte under sykehusoppholdet fordrer tilstrekkelig og kompetent helsepersonell, som evner både nærhet og distanse i sin profesjonalitet. Norske sykepleiere med master i avansert klinisk nyfødtsykepleie innehar denne kompetansen. 

Kontrasten blir stor til situasjonen for de premature og syke nyfødte, og deres mødre andre steder i verden. Krig, flom og katastrofer medfører lidelse og redsel for familiene, og der helsehjelp ikke alltid når frem i tide. Tap av et lite liv er uansett sted på kloden, er et tap for mye.

På denne Verdens Prematurdag, sender vi varme tanker til alle verdens premature familier, og til alle de som prøver å hjelpe der de er.