Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS)

Publisert 29. Oktober 2021, 09:55

Sist oppdatert 23. Februar 2024, 16:14

Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS) er en studentforening for alle studenter på LDH som ønsker å lære mer om akuttmedisin. Foreningen driftes av studenter på høyskolen og ønsker å fremme fokuset på akuttmedisin gjennom faglige og sosiale arrangementer. Studentforeningens visjon er å føre studenter med felles interesse sammen, og øke studentenes kompetanse innenfor akuttmedisin. 

Hva gjør LAMS?

Vi arrangerer ABCDE-kvelder, casekvelder og ferdighetstreninger hvor vi øver på spesifikke ferdigheter som for eksempel innleggelse av PVK. Arrangementer blir annonsert på Facebook og Instagram. De fleste arrangementene våre passer uansett tidligere kunnskapsnivå, vi tilpasser nivået til de som ønsker å delta! 

Sosiale medier

Instagram: @LAMS_Oslo
Facebook: Lovisenberg akuttmedisinske studentforening, LAMS

Kontakt

Ønsker du å bidra med noe? Spørsmål eller innspill? Ta kontakt med noen i styret eller send en mail til: lams@ldh.no 

Styret består av:

Leder: Haagen Ole Fossen
Materiellansvarlig: Torfinn Olav Opheim Granamo
Økonomiansvarlig: Marius Grønflaten
Sektretær: Hedda Olivia Langlien
Arrangementsansvarlig: Marie Fostad Kleiv