Prosjekt NEO

Publisert 28. Januar 2020, 20:35

Sist oppdatert 12. Juni 2024, 15:05

Prosjekt NEO er et bistandsprosjekt initiert og drevet av studentene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH). Det utpekes et styre årlig som består av en leder, nestleder, økonomiansvarlig og to representanter. Ovennevnte har ansvar for å følge opp prosjektene, drifte innsamlingsaktivitetene og sikre at pengene kommer trygt frem til prosjektene.

Prosjekt NEO skaffer midler gjennom bidrag fra studentene og gjennom innsamlingsaktiviteter som kakesalg, loddsalg, sponsorløp og lignende. Studentene har mulighet til å bidra ved å legge til 20 kr når de betaler semesteravgiften.

Prosjekt NEO startet i Sør-Afrika

Prosjekt NEO startet i Sør-Afrika i 2007, og er oppkalt etter NEO barneskole som ligger i en township i Ga-Rankuwa. 

Prosjekt NEO i Sør-Afrika arbeidet med å støtte en barneskole i Pretoria. Prosjektet bidro med midler til blant annet innkjøp av klær, tepper og lydbøker til barna. I tillegg ble det bygget en grønnsakshage og gjerder for å holde ville dyr som f.eks. løver unna skolen. Lærere ble også sendt på datakurs, og det ble kjøpt inn prosjektorer til skolen. 

Skolen i Pretoria klarer seg nå på egenhånd og støtten til prosjektet ble avsluttet i 2014. Da dette prosjektet ble avsluttet, ble det bestemt at man skulle beholde navnet og overføre det videre til andre fremtidige bistandsprosjekter. 

Prosjekt NEO i Tanzania

Rent vann 

I 2015 begynte Prosjekt NEO å støtte barneskolen Mwahako i Tanga, Tanzania. Hovedoppgaven til Prosjekt NEO er å samle inn midler til drift og vedlikehold av en brønn, slik at barna ved barneskolen får tilgang på rent vann. 

Det jobbes nå med å sikre vanntilførsel til flere barneskoler i området.

CC Youth - informasjonskampanjer

I januar 2017 valgte styret i Prosjekt NEO å inngå et nytt samarbeidsprosjekt med samme aktør som administrerer støtten til barneskolen i Tanga. Dette prosjektet fokuserer på ungdom, helsefremmende- og helseforebyggende tiltak. 

Programmet heter CC Youth og driftes av ungdom som har falt utenfor skolesystemet. Disse ungdommene reiser rundt til landsbyer i Tanzania og informerer om helsefremmende- og forebyggende tiltak, slik at man kan forebygge sykdommer og forhindre spredning. I tillegg synliggjør de temaer som psykisk helse som er knyttet til stigma. 

Gjennom å reise rundt og opplyse andre, lærer ungdommene om fysisk- og psykisk helse, samt helseforebyggende tiltak. Samtidig får de arbeidstrening gjennom skuespill, sang og taler som brukes som virkemidler i kampanjene. 

Bygging av toaletter

Fra og med 2020 finansierer Prosjekt NEO bygging av to toaletter årlig på barneskoler i Tanga. Det velges ut barneskoler der behovet er størst. 

Samarbeidsaktør i Tanzania

Prosjekt NEO samarbeider med kompetansesenteret TICC som ligger i Tanga. Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og Diakonissehuset har nær kontakt med dette senteret og har samarbeidet med dem i flere år. 

Sykepleierstudenter ved LDH har også i en årrekke hatt utvekslingsmuligheter i Tanga. Denne relasjonen mellom høyskolen og TICC, samt TICCs tilstedeværelse i lokalmiljøet, gir en trygghet om at prosjektet vil skride frem som planlagt.

Bli med og gi din støtte

Bli med og støtt vårt viktige arbeid du også! Bidrag fra studenter er den største og viktigste inntekten til Prosjekt NEO. Ditt bidrag går til drift- og vedlikehold av brønner, rent vann, bygging av toaletter, samt helsefremmende-og forebyggende tiltak og opplæring. 

Hvordan bidra

Den enkleste måte å bidra på, er å legge til 20 kr ved innbetaling av semesteravgiften.

Prosjekt NEO holder i tillegg ulike arrangement og innsamlingsaktiviteter som kakesalg ved spesielle anledninger på skolen og årlig lotteri på skolens «Åpen dag». 

Vi takker for din støtte! 

Prosjekt NEO kan kontaktes på e-post: prosjektneo@gmail.com

Følg Prosjekt NEO på Facebook

Medlemmer i Prosjekt NEO

Leder: Nora Elise Bruun
Nestleder: Emma Sætren
Økonomiansvarlig: Nora Elise Bruun
Medlem: Anja Ingebrigtsen
Medlem: Martine Løvbrøtte