Tillitsvalgte

Publisert 7. Oktober 2021, 12:35

Sist oppdatert 29. August 2023, 11:23

De tillitsvalgte er representanter for din klasse, og tar opp saker i klassens time. De er også med på det månedlige møte til studentparlamentet. Du kan henvende deg direkte i klassens time, eller sende en mail på Canvas.

Bachelor

BIS23A

Elen Størdal Prestegard
Una Dybwik Fossdal

Vara: Hanna Øygard

BIS23B

Julie Dybdahl Verkland
Emilie Therese Haugen Kreutzer

Vara:
Arian Opøien
Elena Birkheim Bekkevar

BIS22A

Hedda Olivia Langlien
Kaisa Søraune Norkyn

Vara:
Andreas Buvarp Solheim
Karen Fredrikke Preus

BIS22B

Remi Alexander von Betzén
Deon Werner Jooste

Vara:
Marie Gjevert Bornefelt 
Saron Yohannes Beyene

BIS21A

Thea Asheim Askeland

Vara: Aurora Fagerkind Brenne

BIS21B

Paul Andreas Grinna

Vara: Serine Marie Grønhovd

BIS21C

Grethe Lundgaard

Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie

Kull 2023

Adrian Sakshaug
Vara: Anna Trovik Hasle

Kull 2022

Amanda Uranes
Anna Apfelstedt

Vara:
Astrid Holtermann
Steffi Prabel-Krause

Kull 2021

Simon Håvi
Daniel Hunstad Singh

Vara:
Randi Stokke
Linn Lilian Stenrud

Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Kull 2023

Oda Emilie Hovsengen

Vara: Emilie Ødegaard Petersen

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Kull 2023

Wenche Rødal

Vara:
Charlotte Runar
Joeylyn Coronel

Kull 2022

Tone Løvås Tørmoen

Vara: Mari Asalie Skrenes Jakobsen

Master i operasjonssykepleie

Kull 2022

Maren Hvattum

Vara: Tone Lislerud 

Master i intensivsykepleie

Kull 2023

Håkon Helleland Olafson

Vara: Maria Solum