Tilbake til ansatte

Begrunnelse og klage på eksamen

Her er informasjon om hvordan du ber om begrunnelse og klager på eksamen.

Publisert 30. Januar 2020, 10:26

Sist oppdatert 12. Februar 2021, 13:02

Klage på eksamenskarakter gjøres i Studentweb.

Forespørsel om begrunnelse for karakter for bachelor gjøres her:
Forespørsel om begrunnelse for karakter - skriftlig eksamen (Bachelor)

Forespørsel om begrunnelse for karakter for master og videreutdanning gjøres her: 
Forespørsel om begrunnelse for karakter - skriftlig eksamen (MEVU)

NB! Når du fyller inn forespørsel om begrunnelse for karakter skal du motta en kvittering på e-post. Hvis du ikke mottar kvittering, ta kontakt med studieadministrasjonen. 

Begrunnelse

I følge lov om universiteter og høyskoler, § 5-3 Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse, har studenten rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner.

Ved LDH gis begrunnelse skriftlig på alle eksamener bortsett fra ved muntlig eksamen, eller ved bedømmelse av praktiske ferdigheter. Når du ber om begrunnelse på karakter, sendes det en forespørsel om dette til den sensoren som har vurdert din besvarelse. Sensor får da vite hvem du er og hvilken karakter du har fått.

Du kan be om begrunnelse innen 1 uke etter at sensur er kunngjort. Forespørsler som sendes inn etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Du kan forvente svar på din forespørsel innen to uker.

Når sensor gir skriftlig begrunnelse vil du finne denne i Studentweb under Mer, Begrunnelse og klage.

Husk at på mange eksamener foreligger det en sensorveiledning. Sensorveiledning skal tilgjengeliggjøres for kandidater når sensur kunngjøres. Vi anbefaler at du leser sensorveiledningen før du eventuelt ber om begrunnelse.

NB! Dersom du stryker på eksamen vil du automatisk få begrunnelse for karakter, denne vil du motta på e-post.

Ved forespørsel om begrunnelse på karakter på gruppeeksamen er det kun studenten(e) som registrerer forespørsel som får utvidet fristen for å klage på karakter. 

Klage på karakter

I følge lov om universitet og høyskoler, § 5-3 Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse og §3-9 Eksamen og sensur, kan en kandidat klage skriftlig på en karakter innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Har du bedt om begrunnelse for karakter, er klagefristen tre uker fra du har mottatt begrunnelsen.

Ved ny sensurering etter klage, benyttes to nye sensorer hvorav minst en er ekstern. Klagesensorene får ikke vite opprinnelig karakter. Endring av karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Karakterfastsettingen etter ny sensur kan ikke påklages.

Ved klage på skriftlig eksamen i gruppe, behandles klagen individuelt og på vanlig måte. Det vil si at hvis karakteren endres som følge av klagen, gjelder dette bare den som har klaget.