Begrunnelse og klage på eksamen

Her er informasjon om hvordan du ber om begrunnelse og klager på eksamen.

Publisert 30. Januar 2020, 12:26

Sist oppdatert 20. Mars 2023, 16:23

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven):

Begrunnelse

Du har rett til å få en begrunnelse for eksamenskarakteren din. Begrunnelse gis skriftlig på alle eksamener med unntak av muntlige eksamener. 

På bachelor i sykepleie gis begrunnelse automatisk i mange emner.

Dersom du ikke består en eksamen, vil du alltid automatisk motta en begrunnelse.

I begrunnelsen skal det i henhold til universitets- og høyskoleloven § 5-3 (2) "gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon".

Alle eksamener har en sensorveiledning som senest er tilgjengelig når karakterene er satt. Vi anbefaler at du også leser sensorveiledningen. 

Slik ber du om begrunnelse

Tar du et bacheloremne må du sjekke om du allerede har fått begrunnelse i WISEflow.

For å be om begrunnelse for karakter fyll ut følgende nettskjema.

Når du ber om begrunnelse får sensor beskjed om forespørselen, og du vil ikke lenger være anonym for sensor.

Frist for å be om begrunnelse

Senest én uke etter at eksamensresultatet er kunngjort og publisert i Studentweb. 

Forespørsler som sendes inn etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Ved muntlig eksamen må du be om begrunnelsen med en gang du har fått eksamensresultatet.

Behandlingstid for begrunnelse

Du kan forvente å motta begrunnelsen innen to uker.

Du finner begrunnelsen i Studentweb under "Begrunnelse og klage".

Ved eksamen i gruppe (to eller flere) er det kun studenten(e) som sender inn skjemaet for å få begrunnelse som får utvidet fristen for å klage på karakter. 

Klage på karakter

Før du klager på karakter anbefaler vi at du ber om begrunnelse og leser sensorveiledningen.

Du kan klage på karakteren din på skriftlige eksamener og etterprøvbare eksamener.

Du kan ikke klage på karakteren din på muntlige og praktiske eksamener som ikke er dokumentert og etterprøvbare.

Ved eksamen i gruppe (to eller flere) er det individuell klagerett. En eventuell endring av karakter vil kun gjelde den/de i gruppen som har klagd på karakter. 

Slik klager du

  • Du klager på karakteren i Studentweb. 
  • Logg på Studentweb og gå til "Begrunnelse og klage".

Du kan trekke klagen din inntil klagen er ferdigbehandlet og du har fått ny karakter.

Frist for å klage

Senest tre uker etter eksamensresultatet er kunngjort og publisert i StudentWeb.

Dersom du har bedt om begrunnelse for karakter eller klaget på formelle feil ved eksamen, er klagefristen tre uker etter at du har mottatt svar.

Slik blir klagen behandlet

Eksamensbesvarelsen blir vurdert av to nye sensorer der minst en av disse er en ekstern sensor.

De nye sensorene får ikke vite din opprinnelige karakter eller begrunnelsen for denne. Den nye karakteren kan bli bedre, dårligere eller den samme karakteren som den opprinnelige karakteren. Karakteren du får etter ny sensur er endelig og kan ikke påklages.

Hvis resultatet etter klagen er endret med to eller flere karakterer fra den opprinnelige karakteren, foretas det en ny vurdering før endelig karakter fastsettes.

Du ser den nye karakteren i Studentweb og du vil motta en e-post når resultatet er klart.

Du kan be om begrunnelse for karakteren du har fått etter klagesensur ved å sende inn skjema for begrunnelse. 

Behandlingstid for klage

Vanligvis får du svar på klagen innen 6 uker. I enkelte tilfeller kan behandlingen ta lengre tid.

Spørsmål?

Kontakt eksamen@ldh.no.