Eksamensformer og gjennomføring

Her finner du informasjon om ulike eksamensformer og gjennomføring av eksamen ved LDH.