Digital hjemmeeksamen

Informasjon til kandidater om innlevering av hjemmeeksamen, fordypningsoppgave, bacheloroppgave og masteroppgave.

Oppdatert 27. Mai 2020, 14:43

LDH bruker Wiseflow som heldigitalt eksamenssystem og gjelder nesten alle skole- og hjemmeeksamener ved LDH. Unntaket er foreløpig prøven i legemiddelregning, samt nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Utlevering av oppgavetekst på hjemmeeksamen

Oppgaveteksten legges ut på WISEflow kl. 10.00 eksamensdagen.

Forside

Besvarelsen din skal ha en forside som du selv kan bestemme utseendet på, men må inneholde følgende informasjon:

  • Hva slags oppgave det er
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Tittel
  • Kull
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • Innleveringsfrist
  • Antall ord

Innlevering

Ved å levere inn din besvarelse bekrefter du samtidig at den er i tråd med LDHs retningslinjer om selvstendig arbeid. Les mer: Erklæring om selvstendig arbeid

Innlevering av masteroppgave

Mastergradsoppgave leveres i WISEflow og i tillegg skal den leveres til høgskolen i tre innbundne eksempler.

Digital eksamen i WISEflow

LDH gjennomfører digital vurdering av hjemme- og skoleeksamen i eksamenssystemet WISEflow. Du bruker din egen Mac/PC og logger inn på WISEflow her. 

Her er en brukerveiledning som vises hvordan du logger på WISEflow, hvordan du henter ut eksamensoppgaven og hvordan du innleverer besvarelsen. WISEflow brukerveiledning for studenter 

På WISEflow sine supportsider finner du oppstartsveiledninger og kunnskapsdatabase.

Innlevering i WISEflow

Velg pålogging med FEIDE, og bruk ditt vanlige LDH brukernavn (studentnr) og passord. Dersom du ikke husker brukernavn/passord, kan du lese om hvordan du endre dette på sidene for IT-tjenester.

Oppgaven må leveres i PDF-format. Filnavnet er [ditt kandidatnummer]. F.eks. hvis kandidatnummeret ditt er 105 skal filnavnet være 105. Dette er for at oppgaven skal være anonym for sensor. Sjekk også at du har lastet opp riktig versjon av eksamensbesvarelsen. Kandidatnummer finner du på studentweb ca. 14 dager før eksamen. 

Vi anbefaler at du laster opp besvarelsen i god tid før fristen, da har du tid til å se gjennom den før du leverer. Besvarelsen er ikke levert før du har klikket på Innlever.

Hvis du har problemer eller spørsmål til innlevering, må du kontakte admin@ldh.no så fort som mulig innen fristen!

Les mer om skoleeksamen i WISEflow her.