Fravær ved eksamen

Her finner du informasjon om fravær ved eksamen.

Publisert 12. April 2021, 14:43

Sist oppdatert 3. Mai 2024, 10:04

Gyldig fravær ved eksamen

Dersom du på grunn av sykdom eller annen gyldig fraværsgrunn ikke får avlagt eksamen, må du sende legeerklæring eller annen dokumentasjon innen 48 timer etter eksamensdato for å ikke bruke et eksamensforsøk.

Utsatt innleveringsfrist

Ved hjemmeeksamen over flere dager eller andre oppgaveinnleveringer, kan det gis inntil 48 timer utsatt innleveringsfrist. Hvis du søker om dette, må legeerklæring/dokumentasjon leveres før innleveringsfristen. 

Hva er gyldig fraværsgrunn?

Fravær kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

  • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorgsansvar for
  • Fødsel
  • Dødsfall i nær familie
  • Annet dokumentert tvingende fravær

Krav til dokumentasjon

Legeerklæring/sykemelding eller annen dokumentasjon må spesifisere hvilket tidsrom du har vært syk eller har gyldig fraværsgrunn.

Slik søker du

Fyll ut nettskjema for fravær ved eksamen og last opp dokumentasjon her.

Hvis fraværet gjelder flere eksamener, må du fylle ut en søknad per eksamen.

Ny/utsatt eksamen

Studenter som blir registrert med gyldig fravær kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen. Les mer om oppmelding til eksamen her.

Om du ikke møter til eksamen og ikke har gyldig fraværsgrunn

Lar du være å møte opp til eksamen eller avbryter en eksamen uten gyldig fraværsgrunn bruker du et eksamensforsøk. Les mer om eksamensforsøk her.

Konsekvenser for videre studieløp

Enkelte emner har forkunnskapskrav. Du ser hvilke emner dette gjelder i studieplanen for ditt studieprogram. Studieplanene finner du for hvert enkelt studieprogram på studietilbudssidene.

Hvis du ikke består emner som er forkunnskapskrav, kan dette medføre at du blir forsinket i utdanningsløpet.

Spørsmål?

Kontakt eksamen@ldh.no.