Tilbake til ansatte

Oppmelding til eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

Forskrift om studier og eksamen

Sist oppdatert 9. Oktober 2020, 08:19

Forskrift om studier og eksamen

For oppmelding til ny/utsatt eksamen må du selv melde deg opp via Studentweb innen oppmeldingsfristen. Dette gjelder også prøve i legemiddelregning. Du er selv ansvarlig for oppmelding. Ny/utsatt eksamen er forbeholdt de studenter som blir syke eller stryker ved ordinær eksamen. 

Skal du forbedre en eksamenskarakter kan dette kun gjøres ved neste ordinære eksamen. Du kan kun gå opp til eksamen i samme emne totalt tre ganger. Dette gjelder uansett om det gjelder ny/utsatt eksamen eller forbedring av karakter.

  • Frist for oppmelding til eksamen er 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret.
  • Frist for oppmelding til ny/utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes. Frist for avmelding til utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes.
  • For prøve i legemiddelregning er oppmeldingsfristen 14 dager før prøven avholdes.

Informasjon om kandidatnr, tid og sted (gjelder skoleeksamen) er tilgjengelig i Studentweb.

Les mer om oppmelding til eksamen i forskriften.

Eksamensdagen

 

Det er ikke tillatt å ha på seg klokke i eksamenslokalet. Dette for å forhindre utilsiktet juks ved bruk av smartklokker. Det er klokker på veggen på alle eksamenslokaler. Ved uklarheter, ta kontakt med studieadministrasjonen.