Tilbake til ansatte

Oppmelding til eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

Publisert 30. Januar 2020, 10:03

Sist oppdatert 12. Februar 2021, 13:06

For oppmelding til ny/utsatt eksamen må du selv melde deg opp via Studentweb innen oppmeldingsfristen. Dette gjelder også prøve i legemiddelregning. Du er selv ansvarlig for oppmelding. Ny/utsatt eksamen er forbeholdt de studenter som blir syke eller stryker ved ordinær eksamen. 

Skal du forbedre en eksamenskarakter kan dette kun gjøres ved neste ordinære eksamen. Du kan kun gå opp til eksamen i samme emne totalt tre ganger. Dette gjelder uansett om det gjelder ny/utsatt eksamen eller forbedring av karakter.

  • Frist for oppmelding til eksamen er 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret. Unntak: BSY-100 og BSY-101 har frist 1. september.
  • Frist for oppmelding til ny/utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes. Frist for avmelding til utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes.

Informasjon om kandidatnummer, tid og sted (gjelder skoleeksamen) er tilgjengelig i Studentweb.

Les om vilkår for oppmelding til eksamen i forskriften.