Åpningstider sommeren 2020

Her finner du oppdaterte åpningstider for sommeren.

Oppdatert 30. Juni 2020, 18:06

Hovedinngang:

Hverdager: kl. 07.00-22.00

Lørdager: kl. 08.00-22.00

Søndager og helligdager: kl. 09.00-22.00

 

Hele sommeren må man bruke studentkort + kode for å komme inn på høgskolen.

Ekspedisjonen: 

Uke 27 og uke 30

Mandag-fredag: kl. 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Uke 28 og uke 29

Ekspedisjonen er stengt.

Sentralbordet:

Uke 27-30

Mandag-fredag: kl. 09.00-11.00 og 12.00-14.00

Telefon: 22 35 82 00

Biblioteket:

Se her for bibliotekets bemanningstider i sommer. Når biblioteket er ubemannet er det meråpent.

Kantinen:

Kantinen er stengt i sommer.