Overflytting til LDH

Her finner du informasjon om overflytting til LDH.

Publisert 30. Januar 2020, 14:18

Sist oppdatert 2. Januar 2023, 14:15

Hvis du er student ved et annet universitet, men ønsker å fullføre utdanningen din hos LDH, kan du søke om overflytting.

Regler for overflytting

Søknader blir kun vurdert dersom det er ledig kapasitet i det aktuelle studieåret.

Overflytting kan kun skje i begynnelsen av studieåret.

For å kvalifisere til overflytting, må fagplanen ved nåværende studiested være kompatibel med fagplanen ved LDH for de(t) studieår det søkes innpass for, og du må i tillegg dokumementere:

  • faglig nivå tilsvarende ordinært opptak ved LDH (dokumenteres med vitnemål fra videregående skole), og
  • snitt på C eller bedre fra nåværende bachelorstudium (dokumenteres via vitnemalsportalen.no)

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Aktuelle søkere vil bli rangert.
  • Vi prioriterer søkere som bor og studerer utenfor Oslo.
  • Karakterene og begrunnelsen din er med i vurderingen av søknaden.

Du finner søknad om overflytting til LDH her. 

Du kan også søke om studieplass gjennom Samordna opptak innen søknadsfristen 15. april og søke om fritak for enkeltemner.

Frist

Søknadsfristen er 1. mai.
Svar kan ventes tidligst i midten av juni. 

Spørsmål?

Ta kontakt med opptak@ldh.no