Fordeling av praksisplasser

Publisert 29. Mai 2020, 14:01

Sist oppdatert 16. Mai 2024, 15:15

Fordeling av praksisplasser bachelor

På bachelorutdanningen fordeles praksisplassene i helseforetakene i Oslo og Vestre Viken mellom utdanningsinstitusjonene i det aktuelle området. Dette foregår gjennom et koordinatorforum der helseforetakene og utdanningsinstitusjonene er representert. LDH får tildelt plasser fra Oslo kommune i Sykehjemsetaten og bydelene samt at vi får plasser fra noen omkringliggende kommuner og private aktører. De plassene vi til enhver tid har til rådighet fordeles til studentene etter faglige, administrative og praktiske vurderinger.

Det er ikke mulig å finne praksisplass selv, det gjelder i alle praksisemner ved bachelorstudiet. Du kan søke om geografisk tilrettelegging ut i fra definerte kriterier.

Som bachelorstudent må du belage deg på å få praksisplass utenfor hjemkommunen minimum 1-2 ganger i løpet av studieperioden.

Fordeling av praksisplasser master- og videreutdanninger

Ved master- og videreutdanning (MEVU) tildeles praksisplassene til høyskolen etter årlig søknad fra LDH til de ulike helseforetakene vi har samarbeidsavtaler med. De plassene vi til enhver tid har til rådighet fordeles til studentene etter faglige, administrative og praktiske vurderinger.

For hospitering knyttet til emnet MSFY-100 Organisasjon og samhandling gjelder egne regler, der kan man skaffe praksisplass selv etter gitte retningslinjer. 

Du kan søke om geografisk tilrettelegging ut i fra definerte kriterier.

Det kan forekomme at MEVU-studenter får praksisplass utenfor hjemkommunen.