Fordeling av praksisplasser

Oppdatert 29. Mai 2020, 14:01

På bachelorutdanningen fordeles praksisplassene i Oslo og Viken mellom utdanningsinstitusjonene i det aktuelle området. Dette foregår gjennom et koordinatorforum der helseforetakene/kommunene og utdanningsinstitusjonene er representert. Det er helseforetakene/kommunene som avgjør ved hvilke steder de ulike utdanningsinstitusjonene får praksisplasser. Avgjørelsen om tildeling av praksisplass baserer seg på faglige, administrative og praktiske vurderinger av helhetlig karakter, der tilgang på praksisplasser er avgjørende.

Ved master og videreutdanning tildeles praksisplassene til høgskolen etter årlig søknad fra LDH til de ulike helseforetakene vi har samarbeidsavtaler med. De plassene vi til enhver tid har til rådighet fordeles til studentene etter faglige, administrative og praktiske vurderinger på samme måte som beskrevet ovenfor. For hospitering knyttet til emnet Organisasjon og samhandling gjelder egne regler, der kan man skaffe praksisplass selv etter gitte retningslinjer.

Det er ikke mulig å velge praksisplass ved noen studier, men man kan søke om praksisplass på spesielle vilkår hvis man oppfyller kriteriene som er definert.