Fordeling av praksisplasser

Publisert 29. Mai 2020, 14:01

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 09:18

På bachelorutdanningen fordeles praksisplassene i Helseforetakene i Oslo og Vestre Viken mellom utdanningsinstitusjonene i det aktuelle området. Dette foregår gjennom et koordinatorforum der helseforetakene og utdanningsinstitusjonene er representert. LDH får tildelt plasser fra Oslo kommune i Sykehjemsetaten og bydelene samt at vi får plasser fra noen omkringliggende kommuner og private aktører. 

Ved master- og videreutdanning tildeles praksisplassene til høgskolen etter årlig søknad fra LDH til de ulike helseforetakene vi har samarbeidsavtaler med. De plassene vi til enhver tid har til rådighet fordeles til studentene etter faglige, administrative og praktiske vurderinger.

For hospitering knyttet til emnet MSFY-100 Organisasjon og samhandling gjelder egne regler, der kan man skaffe praksisplass selv etter gitte retningslinjer. 

Det er ikke mulig å velge praksisplass ved noen studier, men man kan søke om praksisplass på spesielle vilkår hvis man oppfyller kriteriene som er definert. 

Som bachelorstudent må du belage deg på å få praksisplass utenfor hjemkommunen minimum 1-2 ganger i løpet av studieperioden. Det kan også forekomme at MEVU studenter får praksisplass utenfor hjemkommunen.