Reise i forbindelse med praksis

Informasjon om reisestøtte og fremgangsmåte for å søke reisestøtte.

Publisert 14. Februar 2020, 18:53

Sist oppdatert 12. April 2022, 13:03

Studenter med studieadresse i Oslo får en reisestøtte til praksissteder utenfor Ruters sone 1 i Oslo. Reisestøtteordningen tar utgangspunkt i at studentene selv dekker utgifter for månedskort for Ruters sone 1. Vi gjør oppmerksom på at dette er en støtteordning og ikke en reiserefusjonsordning. Satsene for reisestøtte oppdateres årlig.

For mer informasjon om de ulike satsene for reisestøtte, se skjema for utbetaling av reisestøtte. 

Fremgangsmåte

Nettskjema fylles ut via denne lenken, du vil få en kvittering når du har svart. Skjema leveres i etterkant av endt praksisperiode.

Har du spørsmål? Se ofte stilte spørsmål. Dersom du ikke finner svar her, kan du henvende deg til praksis@ldh.no, merk e-post med "Reisestøtte bachelor + årskull" eller "Reisestøtte MEVU".

Frist for innsending av nettskjema er 2 uker etter endt praksisperiode.

Skjemaet har en behandlingstid på 10-14 dager etter at fristen for innlevering har gått ut.

Spesielle praksissteder

Spesielle praksissteder er steder som ikke kan nås med kollektive reisemåter eller ligger utenfor Ruters sone 2 i Oslo/Viken.

Dersom praksisstedet ikke kan nås med kollektive reisemåter, kan det innvilges kjøregodtgjørelse på kr 1,50/km. Dersom studenten selv velger å kjøre bil selv om det er mulig å reise kollektivt, utbetales ikke større beløp enn utgiftene ved billigste alternativ.

Kjøregodtgjørelse må godkjennes av praksiskoordinator før praksisstart. Godkjenning kjøregodtgjørelse vedlegges Reisestøtteskjemaet.

Dersom du får praksis på Kongsberg, Ringerike eller lignende, vil høgskolen være behjelpelig med å tilrettelegge for overnattingsmuligheter.

Disse får ikke reisestøtte

  1. Studenter som har praksissted innenfor Ruters sone 1 i Oslo
  2. Studenter som bor i samme kommune som praksisstedet
  3. Studenter som bor utenfor Oslos grenser i studietiden, og får praksisplass som ligger nærmere hjemstedet enn høgskolen
  4. Studenter som har utvekslingspraksis eller valgfri praksis andre steder i Norge