Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om praksis.

Publisert 17. Januar 2020, 17:02

Sist oppdatert 19. Juni 2022, 21:31

Kan jeg skaffe praksisplass selv?

Nei, studentene kan ikke skaffe praksisplass selv.

Vi har samarbeidsavtaler med institusjoner innenfor vårt geografiske område. Studentene vil få tildelt praksisplasser ut fra de til enhver tid gjeldende avtaler mellom høgskolen og institusjonene. 

Dette for å bedre samarbeidet mellom utdanning og institusjon, samt unngå at flere skoler spør om praksisplasser på samme sted.

Hvor har skolen praksisplasser?

De aller fleste praksisplassene i spesialisthelsetjenesten er i Oslo/Vestre Viken, men i noen tilfeller må institusjoner utenfor regionen benyttes. 

I spesialisthelsetjenesten har studentene praksis i medisin, kirurgi og innen psykisk helsevern.

Når det gjelder kommunehelsetjenesten har skolen avtaler med følgende kommuner:

  • Oslo kommune
  • Nordre Follo kommune
  • Asker kommune
  • Nesodden kommune

Noen ganger benyttes praksisplasser i andre kommuner.

I kommunehelsetjenesten har studentene praksis i sykehjem, hjemmesykepleie og innen psykisk helsearbeid. Om du får praksisplass langt unna Oslo, vil høgskolen ordne hybel og du kan søke om reisestøtte.

Hvordan fordeles praksisplassene?

Tildelte praksisplasser i hver periode fordeles med bakgrunn i faglige og praktiske vurderinger. Vi tilstreber at hver enkelt student skal erverve praksis fra ulike type miljøer. Vi prøver også så langt det er mulig å ta hensyn til reisevei. Det er også mulig å søke om praksisplass på spesielle vilkår.

Hvorfor får jeg ikke skriftlig svar på “Søknad om praksisplass på spesielle vilkår”?

Med dette skjemaet melder du fra til studieadministrasjonen om at du har behov for spesiell tildeling av praksisplass i praksisperioden du angir på skjemaet. Avdelingen vurderer muligheten for spesiell tildeling av praksisplass innen de praksisplassene vi har tilgjengelig. Denne vurderingen foretas i forbindelse med fordelingen av praksisplassene for den perioden du har meldt behovet ditt. Svaret på meldingsskjemaet gis dermed i forbindelse med at plasseringen din i praksis legges ut på Canvas ca. tre uker før praksisstart. Vi har ikke mulighet til å gi svar på om din melding om spesielle behov kan tas hensyn til i hvert enkelt tilfelle før fordelingen i praksis faktisk er foretatt.

Hvorfor skjer omplassering / endring av praksissted?

Både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan det oppstå situasjoner som gjør at praksisstedet ikke kan motta studenter. Dette kan skje både etter at plassering er publisert, og etter at praksis er påbegynt. Da må skolen finne ny praksisplass så fort som mulig.

Har jeg klagerett på tildelt praksisplass?

Nei. Studentene har rett til praksisplass som skolen finner egnet, men ikke rett til en spesiell praksisplass.

Hvordan er arbeidstiden i praksis?

Man har gjennomsnittlig 30-timers arbeidsuke i praksis. Ved samtlige praksissteder må det påregnes å gå turnus, det vil si å gå dag-/aften, samt noen natt- og helgevakter. Det forventes at studenten er tilstede ved vaktens begynnelse. Turnus avtales med hvert enkelt praksissted.

Kan jeg få lang reisevei til praksissted?

Reisevei til praksissted må påregnes, og studenten kan derfor ikke planlegge sin studiesituasjon ut fra forventninger om praksisplass i egen bydel/kommune. Se for øvrig retningslinjer for utbetaling av reisestøtte i forbindelse med reise til praksissted.

Kan jeg gjennomføre praksis uten å ha koronavaksine/ influensavaksine?

Enkelte praksissteder krever at du har koronavaksine/influensa, ta kontakt med praksis@ldh.no for avklaring i god tid før du skal ha praksis. Les om anbefalte vaksiner og medisnke krav her.