Skade og smitte i praksis

Her finner du informasjon om hva du må gjøre dersom du blir utsatt for skade eller smitte i praksis.

Publisert 23. Mars 2021, 08:57

Sist oppdatert 23. Mars 2021, 08:57

Hvis du som student er uheldig og blir utsatt for skade eller smitte i praksis, er det viktig at du melder fra om skaden/smitten på praksisstedet. Som student, er du omfattet av praksisstedets yrkesskadeforsikring. Videre er det viktig å melde ifra om skaden/smitten som avvik i meldesystemet Si ifra.

Forsikringer når man er i praksis

Studenter i praksis skal være omfattet av praksisstedets forsikringsordninger. Dette gjelder både ulykker og skader som rammer studentene. Ulykkesforsikringen vil kun omfatte ulykker som rammer studenten selv på praksisstedet, men har klare begrensninger. Les mer om forsikringer for studenter her.

Meld avvik i Si ifra

Personskader skal rapporteres som avvik i meldesystemet Si ifra. 

Si ifra er meldesystemet der du kan melde fra om forslag til forbedringer, uheldige hendelser, brudd på rutiner med mer ved LDH. Å melde fra gjøres i kvalitetssystemet (Compilo). Her logger du inn med din Feide-ID. 

Logg inn her for å melde avvik.

Les mer om Si ifra her.