Forsikringer for studenter

Her kan du lese om forsikringene som gjelder for deg som student.

Publisert 14. Februar 2020, 18:56

Sist oppdatert 11. Februar 2021, 13:25

Ulykkesforsikring

LDH er ikke lovpålagt å tegne ulykkes- eller ansvarsforsikring for sine studenter. LDH har likevel tegnet en ulykkesforsikring gjennom If som omfatter studenter. Denne kan ikke sammenlignes med ordinære personalforsikringer. Studenter anbefales derfor å tegne egne forsikringer.  Vår polise dekker for eksempel ikke fremtidig uførhet. Skadeskjemaet utarbeidet av LDH brukes som først trinn i saksbehandlingen før LDH fremmer krav til forsikringsselskapet.

Denne forsikringen gjelder innenfor høgskolens område i ordinær undervisningstid, samt utflukter og arrangementer i høgskolens regi og under dennes ledelse og ansvar.  Forsikringen gjelder også ulykker som rammer studenter ved utplassering i arbeidslivet (praksis) under arbeid på praksisstedet i arbeidstiden og på direkte reise mellom hjem og praksissted.  Dekningen gjelder skadeutgifter begrenset oppad til 10 000 kr og invaliditetserstatning begrenset oppad til 100 000 kr ved 100 % medisinsk invaliditet.

Les forsikringsvilkår (pdf) og forsikringsavtale (pdf).

LOS

LOS har etablert en refusjonsordning for studenter for lege- og tannlegeutgifter som studenter kan søke om. Dette er en generell velferdsordning og gjelder uansett når og hvor skaden er påført. Les mer om velferdsordningen her.

Forsikring når man er i praksis

Studenter i praksis skal være omfattet av praksisstedets forsikringsordninger. Dette skal være en del av avtaleverket med praksis. Dette gjelder både ulykker og skader som rammer studentene, for eksempel hvis man kjører tjenestebil, og ikke minst ansvar for de skader man måtte påføre eller bli påført av pasienter. Ulykkesforsikringen nevnt over vil altså kun omfatte ulykker som rammer studenten selv på praksisstedet, men har altså klare begrensninger.

Reiseforsikring

LDH har ikke reiseforsikring for studenter verken i Norge eller i utlandet. Reiser til og fra praksissted er derfor ikke omfattet av noen ordinær reiseforsikring, like lite som reiser til og fra skolen er omfattet, men ulykker på slike reiser er altså omfattet av ulykkesforsikringen med de begrensninger som er beskrevet.

Ved skade eller ulykke skal skademeldingsskjema fylles ut.

Les mer om reiseforsikring på sidene for utveksling.