Studieplaner, fagplaner, semester- og eksamensoversikter

Publisert 5. Februar 2020, 13:22

Sist oppdatert 16. August 2021, 14:09

Bachelor

Studieplan bachelor i sykepleie (pdf)

Studieåret 2021-2022

Eksamensoversikt hele BIS (pdf)

Semesteroversikt hele BIS (pdf)

Studieåret 2020-2021

Eksamensoversikt BIS20 (pdf)

Eksamensoversikt BIS18 og BIS19 (pdf)

Semesteroversikt BiS20 (pdf)

Semesteroversikt BIS18 og BIS19 (pdf)

Obs! På grunn av situasjonen knyttet til covid-19 er det særlig forbehold om endringer i oversiktene.

Studieåret 2019-2020

Eksamensoversikt for hele bachelor 2019-2020 (pdf)

Semesteroversikt BIS19 (pdf)

Semesteroversikt BIS18 (pdf)

Semesteroversikt BIS17 (pdf)

Fagplan BIS19 (pdf)

Studieåret 2018-2019

Fagplan BIS18 (pdf)

Studieåret 2017-2018

Fagplan BIS17 (pdf)

Master-, etter- og videreutdanning (MEVU)

Studieplaner/fagplaner for MEVU finner du på den enkelt studietilbudsside.

Studieåret 2021-2022

Eksamensoversikt MEVU 2021-2022 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2021-2022 (pdf)

Studieåret 2020-2021

Eksamensoversikt MEVU 2020-2021 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2020-2021 (pdf)

Studieåret 2019-2020

Eksamensoversikt MEVU 2019-2020 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2019-2020 (pdf)