Studieplaner, fagplaner, semester- og eksamensoversikter

Publisert 5. Februar 2020, 13:22

Sist oppdatert 14. Februar 2023, 10:42

Bachelor

Studieplan for bachelor i sykepleie finner du på studiesiden.

Studieåret 2023-2024

Eksamensoversikt hele BIS (pdf)
Semesteroversikt hele BIS (pdf)

Studieåret 2022-2023

Eksamensoversikt hele BIS (pdf)
Semesteroversikt hele BIS (pdf)

Studieåret 2021-2022

Eksamensoversikt hele BIS (pdf)
Semesteroversikt hele BIS (pdf)

Eldre

Master-, etter- og videreutdanning (MEVU)

Studieplaner for MEVU finner du på den enkelt studietilbudsside.

Studietilbudssidene til videreutdanning i operasjonssykepleie finner du her.

Studieåret 2023-2024

Eksamensoversikt MEVU 2023-2024(pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2023-2024(pdf)

Studieåret 2022-2023

Eksamensoversikt MEVU 2022-2023(pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2022-2023(pdf)

Studieåret 2021-2022

Eksamensoversikt MEVU 2021-2022 (pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2021-2022 (pdf)

Studieåret 2020-2021

Eksamensoversikt MEVU 2020-2021 (pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2020-2021 (pdf)