Studieplaner, fagplaner, semester- og eksamensoversikter

Oppdatert 28. Februar 2020, 14:57

Bachelor

Studieåret 2020-2021

Studieplan BIS20 (pdf)

Studieåret 2019-2020

Eksamensoversikt for hele bachelor 2019-2020 (pdf)

Semesteroversikt BIS19 (pdf)

Semesteroversikt BIS18 (pdf)

Semesteroversikt BIS17 (pdf)

Fagplan BIS19 (pdf)

Studieåret 2018-2019

Fagplan BIS18 (pdf)

Studieåret 2017-2018

Fagplan BIS17 (pdf)

 

Master-, etter- og videreutdanning (MEVU)

Studieåret 2020-2021

Eksamensoversikt MEVU 2020-2021 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2020-2021 (pdf)

Studieåret 2019-2020

Eksamensoversikt MEVU 2019-2020 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2019-2020 (pdf)