Tilbake til ansatte

Studieplaner, fagplaner, semester- og eksamensoversikter

Publisert 5. Februar 2020, 11:22

Sist oppdatert 11. Februar 2021, 11:26

Bachelor

Studieåret 2020-2021

Eksamensoversikt BIS20 (pdf)

Eksamensoversikt BIS18 og BIS19 (pdf)

Semesteroversikt BiS20 (pdf)

Semesteroversikt BIS18 og BIS19 (pdf)

Obs! På grunn av situasjonen knyttet til covid-19 er det særlig forbehold om endringer i oversiktene.

Studieplan BIS20 (pdf)

Studieåret 2019-2020

Eksamensoversikt for hele bachelor 2019-2020 (pdf)

Semesteroversikt BIS19 (pdf)

Semesteroversikt BIS18 (pdf)

Semesteroversikt BIS17 (pdf)

Fagplan BIS19 (pdf)

Studieåret 2018-2019

Fagplan BIS18 (pdf)

Studieåret 2017-2018

Fagplan BIS17 (pdf)

Master-, etter- og videreutdanning (MEVU)

Studieåret 2021-2022

Semesteroversikt for hele MEVU 2021-2022 (pdf)

Studieåret 2020-2021

Eksamensoversikt MEVU 2020-2021 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2020-2021 (pdf)

Studieåret 2019-2020

Eksamensoversikt MEVU 2019-2020 (pdf)

Semesteroversikt for hele MEVU 2019-2020 (pdf)