Studieplaner, fagplaner, semester- og eksamensoversikter

Publisert 5. Februar 2020, 13:22

Sist oppdatert 26. Februar 2024, 12:09

Bachelor

Studieplan for bachelor i sykepleie finner du på studietilbudssiden.

Alle semester- og eksamensoversikter er med forbehold om endringer.

Studieåret 2024-2025

Eksamensoversikt hele BIS (pdf)
Semesteroversikt hele BIS (pdf)

Studieåret 2023-2024

Eksamensoversikt hele BIS (pdf)
Semesteroversikt hele BIS (pdf)

Studieåret 2022-2023

Eksamensoversikt hele BIS (pdf)
Semesteroversikt hele BIS (pdf)

Tidligere fagplaner:

For tidligere år, henvend deg til eksamen@ldh.no.

Master-, etter- og videreutdanning (MEVU)

Studieplaner for MEVU finner du på den enkelt studietilbudssidene.

Studietilbudssiden til videreutdanning i operasjonssykepleie finner du her.

Alle semester- og eksamensoversikter er med forbehold om endringer. 

Studieåret 2024-2025

Eksamensoversikt MEVU 2024-2025 (pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2024-2025 (pdf)

Studieåret 2023-2024

Eksamensoversikt MEVU 2023-2024 (pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2023-2024 (pdf)

Studieåret 2022-2023

Eksamensoversikt MEVU 2022-2023 (pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2022-2023 (pdf)

Studieåret 2021-2022

Eksamensoversikt MEVU 2021-2022 (pdf)
Semesteroversikt for hele MEVU 2021-2022 (pdf)