Videreutdanning i operasjonssykepleie

Videreutdanning i operasjonssykepleie er nå erstattet av master i avansert klinisk operasjonssykepleie.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 7. September 2023, 11:55

Studiet erstattet av master i avansert klinisk operasjonssykepleie

Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å ha et selvstendig ansvar som operasjonssykepleier i det kirurgiske team. Eksempel på noe av kompetansen du vil oppnå: 

  • Inngående kunnskap om operasjonspasientens reaksjoner og behov i pre-, per- og postoperativ fase i et alders, kjønns- og flerkulturelt perspektiv.
  • Utøve operasjonssykepleie på en etisk og faglig forsvarlig og omsorgsfull måte.
  • Koordinere operasjonssykepleien og samhandle hensiktsmessig med egen og andre helsefaglige profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivå.
  • Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av enheter i sykehuset.

Studiets organisering og innhold

Utdanningen i operasjonssykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, 2005.

Studiet gjennomføres som et fulltidsstudium over 3 semester, det vil si med en forventet studieinnsats på 40 timer per uke gjennom hele semesteret. 

Praksisstudier og turnus

I gjennomføring av praksisstudier forventes det at du som student følger praksisveileders turnus for å skape kontinuitet i veiledningen og for å få tilgang på gode læresituasjoner.

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet

Det er ikke etablert noen ordninger for delstudier i utlandet, men det utvikles jevnlig samarbeid med utenlandske universiteter for kortere utvekslinger. Det legges til rette for studentutveksling og at studentene kan ta deler av sine kliniske studier, samt relevante utbyttbare emner ved et samarbeidende universitet. 

Les mer om mulighetene dine på sidene for internasjonalisering.

Stipend/utdanningsstilling

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Flere av sykehusene/helseforetakene tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/ helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. Klinisk praksis tilsvarende minst to år i 100 % stilling.

Poenggrenser ved fullført opptak

Poenggrenser ved fullført opptak kan ha store variasjoner fra ett opptak til et annet.

2022: 4,88
2021: 4,67
2020: 4,4

Les mer om opptak og hvordan LDH regner konkurransepoeng her.

Studieavgift

Studieavgift er 1300 kr per semester 

I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: 690 kr per semester. 

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars. Søknad om opptak gjøres i SøknadsWeb.

Studiested: Oslo
Varighet; 1,5 år
Studiepoeng: 90
Studiestart: august 2022
Praksis: Ja
Studiekode: 2000
Omfang: Heltid

Kontakt

For spørsmål om opptak, send en e-post til opptak@ldh.no eller ring 22 35 82 00.

For faglige spørsmål:

Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU