Videreutdanning i operasjonssykepleie

Ønsker du å utdanne deg i operasjonssykepleie og derved bli en ettertraktet fagperson som kan fungere i operasjonsavdelinger både i inn- og utland?

Studiested
Oslo
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
90
Studiestart
August 2020
Praksis
Ja
Studiekode
2000
Omfang
Heltid
Kostnad per semester
1900

Søk på studiet

Søknad om opptak gjøres i SøknadsWeb

Studiekode: 2000

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist 15. april 2020. Søknadsfrist tidlig opptak 1. mars.

Fagplan

Semesterplan 2020-21

Oppdatert 17. Juni 2020, 12:03

Søk på studiet

Søknad om opptak gjøres i SøknadsWeb

Studiekode: 2000

Les mer om opptak her

Opptaket 2020 går som normalt

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist 15. april 2020. Søknadsfrist tidlig opptak 1. mars.

Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som setter deg i stand til å ha et selvstendig ansvar som operasjonssykepleier i det kirurgiske team. Eksempel på noe av kompetansen du vil oppnå: 

  • Inngående kunnskap om operasjonspasientens reaksjoner og behov i pre-, per- og postoperativ fase i et alders, kjønns- og flerkulturelt perspektiv.
  • Utøve operasjonssykepleie på en etisk og faglig forsvarlig og omsorgsfull måte.
  • Koordinere operasjonssykepleien og samhandle hensiktsmessig med egen og andre helsefaglige profesjoner innenfor egen organisasjon og på tvers av tjenestenivå.
  • Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av enheter i sykehuset.

Studiets organisering og innhold

Utdanningen i operasjonssykepleie bygger på  Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, 2005.

Studiet gjennomføres som et fulltidsstudium over 3 semester, det vil si med en forventet studieinnsats på 40 timer per uke gjennom hele semesteret. 

Praksisstudier og turnus

I gjennomføring av praksisstudier forventes det at du som student følger praksisveileders turnus for å skape kontinuitet i veiledningen og for å få tilgang på gode læresituasjoner.

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet

Det er ikke etablert noen ordninger for delstudier i utlandet, men det utvikles jevnlig samarbeid med utenlandske universiteter for kortere utvekslinger. Det legges til rette for studentutveksling og at studentene kan ta deler av sine kliniske studier, samt relevante utbyttbare emner ved et samarbeidende universitet. 

Les mer om mulighetene dine på sidene for internasjonalisering.

Stipend/utdanningsstilling

Studiet er godkjent hos Lånekassen. Flere av sykehusene/helsefortakene tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/ helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie og minimum 2 års klinisk praksis som sykepleier.

Poenggrense ved fullført opptak 2019 var 3,12 poeng 

Les mer om opptak og hvordan LDH regner konkurransepoeng her.

Studieavgift

Studieavgift er kr. 1.300,- per semester 

I tillegg kommer semesteravgift til velferdsordningen: kr. 600,- per semester. 

Søknadsfrist

Ordinær søknadsfrist er 15. april. Søknadsfrist tidlig opptak 1. mars. Søknad om opptak gjøres i SøknadsWeb.

Kontakt

For spørsmål om opptak Send e-post: opptak@ldh.no eller tlf: 22 35 82 00

For faglige spørsmål:

Wenche Oksavik

Wenche Oksavik

Høgskolelektor
Anne Lene Sørensen

Anne Lene Sørensen

Instituttleder MEVU