Informasjon om Studentparlamentet

Studentparlamentet er viktig for studentstemmen ved høyskolen, og er en fin arena for å bygge seg et sosialt nettverk. På denne siden finner du mer informasjon om hva Studentparlamentet er, og hvordan du kan bli en del av det.

Publisert 12. August 2021, 14:19

Sist oppdatert 12. August 2021, 14:16

Hva er Studentparlamentet?

Studentparlamentet (SP) er skolens studentpolitiske organ. SP er til for at studentene fra bachelor (BIS) og master/videreutdanning (MEVU) sin stemme skal bli hørt i saker som gjelder studenthverdagen, enten det dreier seg om kvaliteten på studietilbudet, inneklima, sosiale forhold, eksamen eller lignende. SP består av et styre, representanter fra ulike råd og utvalg, samt tillitsvalgte fra alle klasser.

Les mer om Studentparlamentet, hvem som sitter i styret og hvordan du kan kontakte dem her

De ulike rådene og utvalgene finner du oversikt over her

Hva er et allmøte?

Allmøtet er et forum hvor alle som er studenter ved LDH har møte-, forslags- og stemmerett. Alle LDH-studenter har også muligheten til å stille til verv i SP gjennom valg under allmøtet. I tillegg til å stemme inn nye medlemmer i SP, kan allmøtet også diskutere og stemme over eventuelle vedtektsendringer.

I år finner høstens første allmøte sted torsdag 26. august kl. 15:30.

Møtet foregår stedlig i auditorium 201 og 202 i 2. etg. på LDH. Det serveres pizza og mineralvann i gangen utenfor auditoriene fra kl. 15:00.

Dersom du ikke har mulighet til å møte stedlig vil vi stille med møtelink på Zoom. Zoom-linken finner du på Canvas under: Studentparlamentet → Moduler → Allmøte 26.08.21. Under samme sted finner du også saksliste for møtet og eventuelt forslag til revidering av vedtektene.

Her finner du informasjon og videoer fra vervene som skal opp til valg