Klasser på bachelorprogrammet i sykepleie

Studenter i bachelorprogrammet i sykepleie deles inn i klasser. For at flest mulig studenter skal få praksisplass og av andre praktiske grunner, må kullet deles opp slik at noen studenter har praksis i første periode i semesteret og noen studenter har praksis i andre periode.

Publisert 15. September 2022, 11:26

Sist oppdatert 7. November 2023, 15:35

Fra andre semester i bachelorprogrammet bestemmer klassen du tilhører rekkefølgen på emnene du skal ha i løpet av studiet. I semesteroversikten finner du oversikt over hvilken rekkefølge emnene tas per studieår. Se semesteroversikten her.

Klassetilhørighet i Studentweb

Du ser hvilken klasse du hører til i Studentweb. Gå til «Studier» i menyen for å se klasseinformasjon.

Klassebytter i løpet av studieløpet

Underveis i studieløpet kan du oppleve at du bytte klasse, også uten at du selv har bedt om det. 

Dette kan skje hvis:

  • Det er mangel på praksisplasser i en praksisperiode og ledig i den andre praksisperioden.

  • Du ikke oppfyller forkunnskapskrav for emner - se studieplanen her for forkunnskapskrav

  • Du har utsatt/tilrettelagt studieløp, permisjon eller ved andre spesielt tungtveiende grunner. 

Du må være forberedt på at bytter kan skje på kort varsel.

Klassebytter før tredje studieår

Hvilket valgemne du tar i fjerde semester vil legge føringer på rekkefølgen på emnene i tredje studieår og klassetilhørighet. I forkant av tredje studieår må dermed studenter forvente endring i klassesammensetning. Klassetilhørigheten tredje studieår bestemmer rekkefølgen på praksisemnene du skal ha, men får ingen konsekvenser for BSY-500 Bacheloroppgaven, da hele kullet tar dette samtidig.

Hvis du ønsker å bytte klasse

Det er ikke lagt opp til at alle studenter som ønsker å bytte klasse får det. Bytter forutsetter at det er ledige praksisplasser. Hvis det er ledige praksisplasser i en periode, kan de som ønsker få muligheten til å bytte.

Hvis du ønsker å bytte klasse, kan du søke om dette ved å sende inn nettskjema. Se nettskjema her.

Vi anbefaler at du sender inn nettskjema med ønske om å bytte klasse senest 1. mai for påfølgende høstsemester og senest 1. november for påfølgende vårsemester, slik at vi mottar ønsket ditt i god tid før klassefordelingen. Du kan også sende inn nettskjema etter de anbefalte fristene og ønsket vil bli vurdert ved ledig kapasitet.

Spørsmål?

Ta kontakt med eksamen@ldh.no.