Flyttet inn – hva nå?

Her finner du nyttig og viktig informasjon du må forholde deg til etter du har flyttet inn i en av Lovisenberg sine boliger.

Publisert 14. Februar 2020, 18:56

Sist oppdatert 2. Oktober 2023, 10:39

Les kontrakten!

Det er viktig at leiekontrakt leses og forstås. Den er basert på Huseiernes Landsforbunds kontraktsmal og ivaretar både leietakers og utleiers interesser.

Alle boliger skal leies ut rengjort med hele overflater vegg og gulv – alt teknisk skal fungere, og brannslange/-varsler skal være i orden. Eventuelle mangler meldes innen 14 dager til bolig@lovisenberg.no.

Forbrukerrådet har også en oversikt over hvem som har ansvar for hva av vedlikehold, den finner du her.

Husleien vil økes hvert år i henhold til leiekontrakten etter økning av KPI. Dette vil skje etter man har bodd i studentboligen i 12 måneder eller mer. KPI-justeringen kommer i prosent og kan sjekkes her om man ønsker.

Råd, vink og spørsmål til vaktmestertjenesten

Boligkontoret svarer på spørsmål angående kontraktsforhold og vedlikehold. Det beste er å sende spørsmål på e-post til bolig@lovisenberg.no.

Oppgi navn, adresse og telefonnummer. Telefonnummer er viktig, da vaktmesterne ikke går inn i boligen uten avtale med leietaker.

Facebook-gruppe for beboere

Her finner du en Facebook-gruppe for beboere i studentboliger. Det er en privat gruppe, men du blir lagt til dersom du ber om det og bor i bolig.

Mistet nøkkel

Har du mistet nøkkelen din? Meld fra til boligkontoret.

De aller fleste boliger har systemnøkkel til ytterdør og inngangsdør. Disse må bestilles og det er leveringstid på disse. Leietaker faktureres for kostnader.

Hvis du mister nøkkel i helgen eller på en helligdag, er det dessverre ikke mulig å få tak i ny nøkkel umiddelbart. Boligkontoret kan stort sett assistere på hverdager innenfor normal arbeidstid.

Generelt er det kostbart å få hjelp av låsesmed og leietaker risikerer også å måtte dekke utskiftning av ny sylinder i etterkant. Det vil sannsynligvis være billigere å bo på hotell (eller på Gjestehuset Lovisenberg) hvis du mister nøkkelen i helgen eller på en helligdag.

Tette sluk

Ved innflytting skal alle avløp fungere. Meld umiddelbart fra om det ikke er i orden.

Underveis i leieforholdet, er det leietakers ansvar å holde sluk og avløp åpne som en del av vedlikeholdsplikten. Sluk og avløp skal også gjøres ren ved utflytting.

Avløpsrens fås kjøpt i rørleggerforretning (Plumbo pleier ikke virke så bra som man ønsker).

Feil og mangler/lekkasjer

Feil og mangler/lekkasjer, som kan forringe boligens verdi, skal meldes umiddelbart. Defekte dusjhoder (eksempelvis) må leietaker selv bytte ut, såfremt det var i orden ved innflytting. Leietaker har ansvar for vedlikehold, samt feil og mangler som oppstår underveis i leieforholdet, om ikke Husleieloven sier noe annet. Om en stikkontakt knuses eller et toalett går i stykker, er hovedregelen at det er leietakers plikt.

Lovisenberg eiendom vil gjøre skjønnsmessige vurderinger i større saker.

Skifte av sikringer

Ha alltid sikringer liggende. De får man kjøpt i dagligvarebutikker. 10 ampere, 16 ampere og 20 ampere pleier å holde.

Bestilling av strøm-abonnement

Noen leieforhold (i hovedsak hyblene) har strøm inkludert i husleien, andre boliger har det ikke. Dette er spesifisert i leiekontrakten, men dersom det er strømmåler i boligen, eller i korridor (der man skifter sikringer), er strøm vanligvis ikke inkludert.

Det er automatisk avlesing av strøm, det vil si at man ikke trenger å lese av strøm selv.

Dersom strøm ikke er inkludert, må leietaker bestille strøm selv. Dette gjøres enklest på Hafslund sine nettsider.

  1. Oppgi din adresse i Lovisenberggata – 0456 Oslo
  2. Oppgi bolignummer (det står i karmen på døra inn til leiligheten)
  3. Oppgi navn/fakturaadresse
  4. Oppgi når leieforholdet startet
  5. Om Hafslund ber om dette, finner du målernummer i sikringsskap.

Leietaker står forøvrig fritt til å velge strømleverandør. Ta kontakt kontakt med boligkontoret dersom du har spørsmål vedrørende strøm. 

Ved utflytting

Når du flytter ut, skal boligen være i orden – det vil si at den skal være ren, og at det tekniske skal fungere. Gi melding til boligkontoret om eventuelle mangler før utflytting, det gir mulighet til å kunne ordne slik at nestemann som flytter inn får en god opplevelse.

Dersom vi oppdager at noe er gått i stykker underveis i leieforholdet, eller det ikke er rent nok (vegger, tak, bad, vinduer, oppå skap, sluk) vil Boligkontoret bestille vask og reparasjon eksternt og de faktiske kostnadene vil blir trukket fra depositumet. 

Bod skal være tømt og rengjort. Det er fint om du merker bod med bolignummer som står i kontrakten dersom den ikke allerede er merket. Også bod skal vises ved utflytting. Husk at du har ansvar for boden også dersom du har gitt andre lov til å lagre ting der.

Reklamasjon «Det var slik da vi flyttet inn» er ikke et relevant argument hvis du har bodd i boligen under studietiden og du ikke meldte fra da du flyttet inn (inntil 14 dager etter innflytting).