Bolig

Alle studenter ved LDH har mulighet til å søke på studentboliger, og alle som søker studieplass hos oss kan søke på bolig.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 14. Oktober 2022, 12:55

Det er fremdeles mulig å søke om bolig for høsten 2022.

Alle boligene som blir ledige for innflytting i juli og august er nå fordelt, og det vil ikke bli sendt ut flere boligtilbud før tidligst i uke 30.

En del av boligtilbudene er gitt til personer som har søkt om studieplass ved LDH fra høsten av. Disse tilbudene er gitt med forbehold om at vedkommende også får studieplass ved LDH, og erfaringsmessig blir det derfor noen ledige boliger etter at opptaket er ferdig. Det er imidlertid umulig å si hvor mange det blir, eller hvordan det vil slå ut i år.

I år er det veldig få 2- og 4-romsboliger som blir ledige i løpet av sommeren, så det er i hovedsak hybler, 1- og 3-romsleiligheter som kan bli ledige igjen og vil være aktuelle for en ny runde med boligtilbud.

Disse vil da ha kort innflyttingsfrist og vil bli tilbudt de som til enhver tid står øverst på ventelista.

Det er dessverre vanskelig å si hvordan ventelista kommer til å se ut i begynnelsen av august da vi ikke vet hvor mange på lista som ikke får tilbud om studieplass her ved LDH eller hvor mange som finner andre boliger. 

Det er også vanskelig å si noen om hvor lang tid det vil ta før du vil få tilbud om bolig. Selv om det er flest ledige boliger på sommeren, er det alltid noen som flytter i løpet av studieåret slik at det kommer muligheter senere også. Ventelista er sortert etter søknadsdato, og søknaden settes aktiv fra den datoen du har oppgitt som innflyttingsdato.

På grunn av ferieavvikling kan det være lenger svartid enn vanlig på henvendelser. Alle planlagte inn og utflytting av boliger vil gå som normalt. Dersom du har konkrete spørsmål knyttet til innflytting/overtakelse, kan boligkontoret nås på bolig@lovisenberg.no

Ta gjerne kontakt på los@ldh.no dersom du har spørsmål.

Bor du i bolig og trenger kontakt med vaktmester?

Det er mulig å få kontakt med vaktmester gjennom sentralbordet på Diakonissehuset i åpningstiden som er hverdager kl. 09:00-14:00. Sentralbordet nås på tlf: 22 35 83 00. Utover åpningstiden er det ikke mulig å få hjelp av vaktmester eller tilgang på ekstra nøkler.

Søk på bolig gjennom LOS

Studentbolig gjennom LOS

Boligene LOS tilbyr er forbehold studenter med studieplass på LDH. Boligene ligger på Lovisenbergområdet med kun noen minutters gange til høyskolebygget. 

Det er kort vei til nærmeste busstopp som tar deg til sentrum, samt nærhet til andre holdeplasser, blant annet flybuss.

Noen boliger har strøm inkludert, andre har egen måler - det vil du få info om sammen med kontrakt. Det er en forutsetning for å kunne ha et leieforhold gjennom LOS, at leietaker er student ved LDH.

Søkt om bolig gjennom LOS og lurer på hva som skjer? 

Boligene våre er populære og det er som regel en venteliste. Selv om det er flest ledige boliger på sommeren, er det alltid noen som flytter i løpet av studieåret slik at det kommer muligheter senere også.

Vi prøver å gi tilbud minst to måneder før innflytting, men det kan skje at man mottar tilbud kortere tid før overtakelse.

Ventelisten er sortert etter søknadsdato, og søknaden settes aktiv fra den datoen du har oppgitt som innflyttingsdato.

Du kan endre innflyttingsdato og boligalternativ ved å sende en e-post til LOS. Endringer kan gjøres frem til du får tilbud om bolig. Dette medfører at ventelista kan endre seg underveis.

Har du spørsmål, ta kontakt på los@ldh.no.

Videre informasjon om bolig