Student Bolig

Alle studenter ved LDH har mulighet til å søke på studentboliger, og alle som søker studieplass hos oss kan søke på bolig.

Oppdatert 26. Juni 2020, 11:41

Boligene LOS tilbyr er forbehold studenter med studieplass på LDH. Boligene ligger på Lovisenbergområdet med kun noen minutters gange til høgskolebygget. 

Det er kort vei til nærmeste busstopp som tar deg til sentrum, samt nærhet til andre holdeplasser, blant annet flybuss.

Noen boliger har strøm inkludert, andre har egen måler - det vil du få info om sammen med kontrakt. Det er en forutsetning for å kunne ha et leieforhold gjennom LOS, at leietaker er student ved LDH.

Søkt om bolig gjennom LOS og lurer på hva som skjer i sommer? 

Per 25.juni er alle boliger utleid for høsten. Erfaringsmessig blir det noen ledige boliger når opptaket er ferdig. Disse vil da ha kort innflyttingsfrist og vil bli tilbudt de som til enhver tid står øverst på ventelisten. Fordelingen av disse vil tidligst skje fra uke 31.

Det er dessverre vanskelig å si hvordan ventelisten kommer til å se ut i begynnelsen av august da vi ikke vet hvor mange på listen som ikke får tilbud om studieplass her ved LDH eller hvor mange som finner andre boliger.

Det er også vanskelig å si noen om hvor lang tid det vil ta før du vil få tilbud om bolig. Selv om det er flest ledige boliger på sommeren, er det alltid noen som flytter i løpet av studieåret slik at det kommer muligheter senere også. Ventelisten er sortert etter søknadsdato, og søknaden settes aktiv fra den datoen du har oppgitt som innflyttingsdato.

På grunn av ferieavvikling vil det være lenger svartid enn vanlig på henvendelser frem til og med uke 31. Boligkontoret kan nås på bolig@lovisenberg.no etter 27. juli 2020. Alle planlagte inn og utflytting av boliger vil imidlertid gå som normalt og det vil være mulig å få kontakt med vaktmester gjennom sentralbordet på Diakonissehuset i åpningstiden som er 8:00-16:00 på tlf: 22 35 83 00.

Videre informasjon

Husordensregler

Eksempel på leiekontrakt

Rutiner for tildeling av boliger gjennom LOS

Flyttet inn - hva nå?

Ofte stilte spørsmål