Student Bolig

Alle studenter ved LDH har mulighet til å søke på studentboliger, og alle som søker studieplass hos oss kan søke på bolig.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 23. August 2021, 14:55

Alle boligene er nå utleid

Alle studentboligene er nå utleid, men erfaringsmessig blir det noe ledig i løpet av studieåret. Boligene tilbys da fortløpende til de som står på ventelista. 

Ta gjerne kontakt på los@ldh.no dersom du har spørsmål.

Det er forøvrig mulig å få kontakt med vaktmester gjennom sentralbordet på Diakonissehuset i åpningstiden som er kl 08.00-15.00. Sentralbordet nås på tlf: 22 35 83 00. Utover åpningstiden er det ikke mulig å få hjelp av vaktmester eller tilgang på ekstra nøkler.

Lurer du på hvordan ventelista ser ut nå?

Det tar litt å få en oppdatert venteliste etter sommeren, så du vil ofte ikke kunne få et godt svar før om noen uker.

Det er også vanskelig å si noen om hvor lang tid det vil ta før du vil få tilbud om bolig. Selv om det er flest ledige boliger på sommeren, er det alltid noen som flytter i løpet av studieåret slik at det kommer muligheter senere også. Ventelista er sortert etter søknadsdato, og søknaden settes aktiv fra den datoen du har oppgitt som innflyttingsdato.

Studentbolig gjennom LOS

Boligene LOS tilbyr er forbehold studenter med studieplass på LDH. Boligene ligger på Lovisenbergområdet med kun noen minutters gange til høyskolebygget. 

Det er kort vei til nærmeste busstopp som tar deg til sentrum, samt nærhet til andre holdeplasser, blant annet flybuss.

Noen boliger har strøm inkludert, andre har egen måler - det vil du få info om sammen med kontrakt. Det er en forutsetning for å kunne ha et leieforhold gjennom LOS, at leietaker er student ved LDH.

Søkt om bolig gjennom LOS og lurer på hva som skjer? 

Boligene våre er populære og det er som regel en venteliste. Selv om det er flest ledige boliger på sommeren, er det alltid noen som flytter i løpet av studieåret slik at det kommer muligheter senere også.

Vi prøver å gi tilbud minst to måneder før innflytting, men det kan skje at man mottar tilbud kortere tid før overtakelse.

Ventelisten er sortert etter søknadsdato, og søknaden settes aktiv fra den datoen du har oppgitt som innflyttingsdato.

Du kan endre innflyttingsdato og boligalternativ ved å sende en e-post til LOS. Endringer kan gjøres frem til du får tilbud om bolig. Dette medfører at ventelista kan endre seg underveis.

Har du spørsmål, ta kontakt på los@ldh.no.

Videre informasjon om bolig