Rutiner for tildeling av boliger gjennom LOS

Her kommer en beskrivelse av tildelingsprinsippet ved LOS og rutinene ved tildeling av bolig.

Publisert 18. Mars 2020, 14:03

Sist oppdatert 19. Mars 2021, 12:30

Tildeling av studentboliger gjennom LOS

 • Boligene er forbeholdt studenter som har studierett ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og som betaler semesteravgift til LOS.
 • Boligene tildeles etter søkerliste prioritert etter søknadstidspunkt.
 • Søknaden settes som aktiv fra den innflyttingsdatoen som er oppgitt.
 • Boliger som blir ledige, tildeles fortløpende til den som står øverst på ventelisten.
 • Det holdes av 20-25 boliger til nye studenter med innflytting ved studiestart. Disse boligene tildeles med forbehold om at studenten får tilbud om, og takker ja til, studieplass ved LDH.
 • Ved gjennomgang av boligsituasjonen i løpet av våren, vil studenter som allerede bor i bolig gjennom LOS og som har søkt om annen type bolig, kunne gå foran ventelisten dersom det er mulig utfra en helhetsvurdering og ikke går utover det totale tilbudet.
 • Mellom 15. april og 1. september opereres det med to ventelister. En for nye studenter og en liste for studenter som allerede studerer ved LDH. Dette er for å sikre at vi har boliger tilgjengelige for nye studenter ved studiestart. Dersom det er flere enn 20 ledige boliger til nye studenter, kan det vurderes å slå sammen ventelistene før 1. september.
 • Senest 1. september slås ventelistene for nye og nåværende studenter sammen, og boliger som blir ledige tildeles den som står øverst på ventelisten uavhengig av hvor studenten er i studieløpet.
 • Ventelistene oppdateres vanligvis i mars og oktober ved at alle som står på ventelista får en e-post hvor de må bekrefte at det fremdeles er aktuelt å bli stående. Studenter som ikke bekrefter e-posten innen en gitt frist, blir strøket av lista og må søke på nytt.
 • Studenter i permisjon som har studierett, men som ikke betaler semesteravgift må søke særskilt om å beholde boligen gjennom permisjonen. Disse søknadene vil bli behandlet på individuelt grunnlag.
 • Det er depositum knyttet til alle boligene (tilsvarende ca. 2 mnd. leie).

Rutiner ved tildeling

 • LOS – Lovisenberg studentvelferd forvalter og oppdaterer ventelistene, og sender ut tilbud om bolig til den studenten som står øverst på ventelista når en bolig blir ledig.
 • Dersom man takker nei til boligtilbud, uavhengig om det er et tilbud om boligen man har på 1., 2. eller 3. prioritet, blir man strøket av lista. Mellom 15. september og 1. mars vil det i tilfeller med kortere innflytningsfrist enn 2 mnd. kunne skje at studenten kan bli stående på lista selv om det takkes nei til boligtilbud. Dette vil imidlertid bare kunne skje en gang. Dersom man takker nei til tilbud nr. 2 uavhengig av prioritet og tid til innflytting, strykes man av lista.
 • Etter at samordna opptak er ferdig i slutten av juli, vil det som regel bli noen ledige boliger da trolig ikke alle som har fått tilbud om bolig, vil få tilbud om studieplass. Disse boligene tilbys fortløpende til de som står på venteliste. Her vil det være både kort svarfrist og kort tid til innflytting (begynnelsen av august). Dersom noen ikke svarer, eller takker nei i denne runden, vil man likevel kunne bli stående på ventelista.