Om LOS

LOS er Lovisenberg diakonale høgskoles egen velferdsordning tilpasset våre studenter.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 11. Februar 2021, 14:38

Om LOS – Lovisenberg studentvelferd

Alle studenter ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er automatisk medlem av LOS. Dette er høyskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. Gjennom LOS har studentene tilgang til ulike velferdsgoder, og ordningen finansieres gjennom semesteravgiften.

LOS gir også støtte til studentparlamentets og sosialens aktiviteter.

Velferdsutvalg

Høyskolens velferdsutvalg består av 3 studentrepresentanter og 3 ansatte, og er et viktig organ med tanke på utforming og prioriteringer i velferdsordningen.

Her kan du lese vedtekter og mandat for LOS.

Kontakt: los@ldh.no