Studieveiledning

Du kan snakke med studieveileder om hva som helst som angår studiene dine.

Oppdatert 7. Mai 2020, 11:28

Noen eksempler på hva studieveiledning kan handle om finner du her:

 • En samtale – hvis du av en eller annen grunn har problemer med studiene eller er i tvil om noe
 • Generell studieveiledning dersom du
  • synes det er vanskelig å finne ut av studiene og finne fram til gode og hensiktsmessige studiemetoder/ studievaner.
  • synes det er vanskelig å planlegge og få oversikt over studiene og studiehverdagen
  • har manglende studiemotivasjon
  • har problemer med studieprogresjonen
  • er uskikker på yrkesvalget
 • Å se muligheten for innpass av eksamener/emner som er avlagt tidligere.
 • Å få oversikt over lover, forskrifter og prosedyrer som regulerer utdanningen
 • Spørsmål rundt permisjoner
 • Karriereønsker/framtidsplaner. Hva er mulighetene for videre studier.

 

Bestill studieveiledning

Bestill studieveiledning ved å kontakte Unni Grimsrud på unni.grimsrud@ldh.no. Studieveileder vil så snart som mulig sette opp en time for deg. Gi beskjed dersom du blir forhindret fra å møte til avtalt veiledning slik at andre kan få benytte timen.

Spørsmål om utveksling og studieopphold utenlands?

Hvis du har spørsmål om utveksling eller studier i utlandet, kan du ta kontakt med Unni Jenssen på unni.jenssen@ldh.no.