Studieveiledning

Her finner du mer informasjon om veiledning.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 8. September 2023, 09:32

Vi vil hjelpe deg å nå ditt utdanningsmål. Har du spørsmål om gjennomføring av studiet eller ønsker å snakke med noen, kan du henvende deg til studiekonsulent og/eller studieleder for å avtale studieveiledning.

Studiekonsulent

Studiekonsulenten er ansatt i studieadministrasjonen som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av studiene (for eksempel eksamensplanlegging, saksbehandling, oppfølging av studenter).

Studiekonsulent kan gi veiledning om:

  • permisjon
  • tilrettelegging av studiet på grunn av for eksempel sykdom 
  • tilrettelegging av eksamen 
  • innpass av eksamener/emner som er avlagt tidligere ved andre institusjoner

Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte, ta kontakt med studieadministrasjonen.

Kontakt studiekonsulent for avtale

Studieleder

Studieleder er faglig ansvarlig for de ulike studieprogrammene. 

Studieleder kan blant annet gi veiledning om:

  • Studiestrategi 
  • Læringsmiljø og hvordan det er  å studere 
  • Studiemotivasjon og usikkerhet rundt studievalg
  • Yrkesvalg og karrieremuligheter

Kontakt studieleder for avtale

Bachelor (teoretiske studier):

Hanne Camilla Heer

Hanne Camilla Heer

Konstituert studieleder bachelor

Bachelor (praksisstudier):

Camilla Edeklev

Camilla Edeklev

Konstituert studieleder bachelor

Master og videreutdanning:

Marte-Marie Wallander Karlsen

Marte-Marie Wallander Karlsen

Studieleder MEVU

Andre tilbud

Trenger du å snakke om utfordringer i livet, eller lurer du på om noen av velferdstilbudene kan hjelpe deg?

Andre tilbud ved Lovisenberg diakonale høgskole