Studieveiledning

Her finner du mer informasjon om veiledning.

Publisert 28. Januar 2020, 20:14

Sist oppdatert 6. Mai 2024, 10:15

Vi vil hjelpe deg å nå ditt utdanningsmål. Har du spørsmål om gjennomføring av studiet eller ønsker å snakke med noen, kan du henvende deg til studiekonsulent og/eller studieleder for å avtale studieveiledning.

Studiekonsulent

Studiekonsulenten er ansatt i studieadministrasjonen som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av studiene (for eksempel eksamensplanlegging, saksbehandling, oppfølging studieløp).

Studiekonsulent kan gi veiledning om:

  • permisjon
  • tilrettelegging av studiet på grunn av for eksempel sykdom 
  • tilrettelegging av eksamen 
  • innpass av eksamener/emner som er avlagt tidligere ved andre institusjoner

Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte, ta kontakt med studieadministrasjonen.

Kontakt studiekonsulent for avtale

Send e-post til eksamen@ldh.no

Studieleder

Studieleder er faglig ansvarlig for de ulike studieprogrammene. 

Studieleder kan blant annet gi veiledning om:

  • Studiestrategi 
  • Læringsmiljø og hvordan det er  å studere 
  • Studiemotivasjon og usikkerhet rundt studievalg
  • Yrkesvalg og karrieremuligheter

Kontakt studieleder for avtale

Bachelor (teoretiske studier):

Hanne Camilla Heer

Hanne Camilla Heer

Konstituert studieleder bachelor

Bachelor (praksisstudier):

Camilla Edeklev

Camilla Edeklev

Konstituert studieleder bachelor

Master og videreutdanning:

Marte-Marie Wallander Karlsen

Marte-Marie Wallander Karlsen

Studieleder MEVU

Andre tilbud ved Lovisenberg diakonale høgskole