Tilpasset studieløp for toppidrettsutøvere

LDH samarbeider med praksissteder og Olympiatoppen for å bidra til at flere toppidrettsutøvere kan få en sykepleierkarriere etter endt idrettskarriere. Du får en topp utdanning ved en ledende sykepleierhøyskole, og er attraktiv på arbeidsmarkedet.

Publisert 1.1. Desember 2022, 11:55

Sist oppdatert 25.25. April 2023, 12:48

Hvem kan få toppidrettsstatus ved LDH?

Utøvere som søker om status som toppidrettsstudent ved LDH må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studier parallelt med idrettskarrieren. Utøveren må være på et nivå som tilsier mye nødvendig reise og fravær på grunn av treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt.

LDH legger Olympiatoppens definisjon av morgendagens toppidrettsutøvere: «utøvere som driver omfattende trening og forberedelser gjennom en langsiktig progresjonsplan som kan føre fram til internasjonale toppresultater» til grunn for å få toppidrettsstatus ved LDH.

Hva er et tilpasset studieløp?

  • Hver student får en individuell utdanningsplan
  • Tilpasset praksis (praksissted, turnus og lengde på praksisperiode)
  • Tilrettelegging på eksamen

Er du toppidrettsutøver og vurderer å søke opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole? Ta kontakt med opptak@ldh.no for mer informasjon.

Om du har fått tilbud om studieplass, og takket ja, kan du søke om toppidrettsstatus i dette nettskjemaet. Søknadsfristen er 1. september.