Tilpasset studieløp for toppidrettsutøvere

LDH samarbeider med praksissteder og Olympiatoppen for å bidra til at flere toppidrettsutøvere kan få en sykepleierkarriere etter endt idrettskarriere. Du får en topp utdanning ved en ledende sykepleierhøyskole, og er attraktiv på arbeidsmarkedet.

Publisert 1. Desember 2022, 11:55

Sist oppdatert 13. September 2023, 15:31

Hvem kan få toppidrettsstatus ved LDH?

Høyskolen behandler søknader om toppidrettsstatus i henhold til Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere, som viser til at utøvere må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studiet parallelt med utøvelse av idrettskarrieren. Nivået for prestasjon må tilsi mye og nødvendig reising i forbindelse med treningssamlinger og konkurranser på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Ofte tilsvarer et slikt nivå landslagsnivå med internasjonal representasjon og eliteseriespill i lagidretter.

Toppidrett

Dette innebærer trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå.

Morgendagens utøvere

Det kan også være relevant å søke toppidrettsstatus selv om en spiller i lavere divisjoner enn for eksempel eliteserien, men dette omfatter ofte utøvere som tilhører «satsningsgrupper» eller «team/lag» som er organisert på lik linje med eller som fungerer som et supplement til landslag. Disse refereres til av Olympiatoppen som «morgendagens utøvere»: «De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan, og som har oppnådd resultater på nasjonalt toppnivå innen sitt alderssegment.»

Tilrettelegging

Studenter som får innvilget status som toppidrettsutøver ved LDH vil kunne få tilrettelegging av studiene.

Vi tilrettelegger så langt det lar seg gjøre, men det kan ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles. Under ser du noen former for tilrettelegging som kan være mulig:

 • Hver student får en individuell utdanningsplan med tilpasset studieløp
 • Mulighet for lyttepost hvis du ikke kan delta på undervisning på campus på grunn av fravær knyttet til idrett 
 • Tilpasset praksis (praksissted, turnus og lengde på praksisperiode)
 • Tilrettelegging på eksamen

Søknad om toppidrettsstatus

Om du har fått tilbud om studieplass, og takket ja, kan du søke om toppidrettsstatus i dette nettskjemaet. Søknadsfristen er 1. september.

Krav til dokumentasjon

 • Individuelle idretter:
  • Dokumentasjon fra lag/klubbs ansvarlige person som skal omfatte:
  • Idrettslige resultater de siste 2 år
  • Idrettslige mål de nærmeste 2 år (realistiske)
  • Kort beskrivelse av trenings- og konkurranseplaner relatert til fravær fra studiestedet, eller behov for daglig trening på/i nærheten av studiestedet
 • Lagidretter:
  • Dokumentasjon fra angjeldende klubbs sportslige ansvarlige. Dokumentasjonen skal omfatte samme punkter som for individuelle idretter (se over). Landslagutøvere i lagidretter skal i tillegg ha dokumentasjon på sin landslagsstatus fra sitt særforbund, samt planer for landslagsvirksomheten.

Spørsmål?

Er du toppidrettsutøver og har spørsmål rundt opptak til sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole, ta kontakt med opptak@ldh.no.

Har du øvrige spørsmål, eller allerede er student hos oss send oss gjerne en henvendelse til eksamen@ldh.no.