Yrkesmuligheter for sykepleiere

Det er mange ulike yrkesmuligheter for sykepleiere. Her er noen av dem.

Publisert 14. Februar 2020, 18:59

Sist oppdatert 14. April 2023, 09:27

Med en bachelor i sykepleie blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Her finner du informasjon om noen av de mange yrkesmulighetene for sykepleiere. Noen av yrkesmulighetene nevnt under krever master- eller videreutdanning.

Barneavdeling

Anestesisykepleier

Som anestesisykepleier jobber du med pasienter som trenger narkose under kirurgiske inngrep eller som en del av akutt-teamet på sykehuset.

Intensivsykepleier

Innebærer arbeid på avdeling med pasienter som er kritisk syke, ofte med ustabile og uavklarte tilstander. Det krever at man takler stress, har faglig kunnskap og fingerferdigheter. LDH tilbyr masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie.

Kreftsykepleier

Et interessant fagfelt som er i konstant utvikling, med mye ny forsking og nye behandlingsmetoder. Moderne kreftbehandling er avhengig av dyktige kreftsykepleiere.

Psykiatrisk sykepleier

Psykisk helse er et satsningsområde i Norge. Sykepleieren jobber i team med psykiatere og psykologer, med mål om å finne riktig behandlingsform tilpasset pasienten.

Internasjonalt arbeid

For deg som er engasjert i det som skjer internasjonalt. Leger Uten Grenser og Røde Kors sender sykepleiere til katastrofe- og krigsherjede områder rundt i hele verden.

Redningspersonell på luftambulansen

Å arbeide på luftambulanse er manges drøm. For å i det hele tatt bli vurdert, kreves det sykepleierutdanning.

Lunge-, hjerte-, nyre- eller diabetessykepleier

Flere lever lengre med kroniske sykdommer. Oppfølging og behandling av disse pasientgruppene krever fagkompetanse og spesialister.

Avansert klinisk rolle

Som spesialsykepleier er det mulig å være med å utvikle nye tilbud i helsetjenesten. Ved LDH tilbys flere masterstudier på avansert klinisk nivå.

Nyfødtsykepleier

Som nyfødtsykepleier tar man vare på premature og de sykeste nyfødte med alvorlige og akutte tilstander. LDH tilbyr som eneste i Norden masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie.

Akuttmedisin

Arbeid på legevakt, akutt døgnenhet eller akuttmottak. En uforutsigbar hverdag hvor det gjelder å holde hodet kaldt og gjøre de riktige tiltakene til riktig tid.

AMK

Som sykepleier på AMK tar man imot alle henvendelser fra folk som ringer 113, gir medisinsk veiledning og råd i stressende situasjoner.

Forsvaret og HV

Feltsykehus, redningsmann, krigskirurgi, utenlandstjeneste, førstehjelpstropp, militær livvakttjeneste. Forsvaret tilbyr mange muligheter for sykepleiere.

Offshoresykepleier

Innebærer selvstendig arbeid og mye ansvar. Som sykepleier ivaretar man den helsemessig beredskapen offshore, inkludert medisiner og medisinsk utstyr.

Lederansvar

Innenfor sykepleieryrket er det mulig å velge ledelse som en karrierevei. Det finnes gode muligheter for formell lederutdannelse.

Brannskadeavdeling

Unik spesialistavdeling som håndterer og behandler pasienter med de mest alvorlige brannskadene fra hele landet.

Sunnaas sykehus

Spennende jobb med tett oppfølging, behandling og rehabilitering av pasienter med f.eks. multitraumer, som har vært i trafikkulykker eller har alvorlige hjerneskader.

Sykepleier på hjul

Jobb ut i fra bil, hvor man driver oppsøkende arbeid med fokus på skadereduksjon og oppfølging av rusavhengige.

Forskning

Interessert i å utvikle kunnskapsbaserte, innovative og moderne helsetjenester? Som sykepleier er det gode muligheter til å forske og ta doktorgrad.

Operasjonssykepleier

Få en sentral rolle på store operasjonsstuer. Du kan ta en master i operasjonssykepleie ved LDH.

Infeksjonsavdeling

Arbeid på avdelinger som behandler og hindrer spredning av tropemedisin, HIV, tuberkulose, alvorlige og livstruende bakterielle- og virusinfeksjoner. 

Smerteteam

Som sykepleier i smerteteam har man ansvaret for pasienter på ulike sykehusavdelinger med vanskelig håndterbare, sammensatte og store smerter.